Sa oled siin

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister (16.05.2019 kuni 25.10.2019) Kert Kingo

Kert Kingo oli Eesti Vabariigi väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister alates 16. maist 2019 kuni 25. oktoobrini 2019. Ta kuulus Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.

Kert Kingo sündis 5. märtsil 1968 Tartus, ta on abielus. Ta on erakonna Jõgeva- ja Tartumaa ringkonna esimees.

Töö- ja teenistuskäik

 • Aastal 2019 kuulus kuni ministriks saamiseni Riigikogu XIV koosseisu.
 • Aastatel 2011-2017 oli Maksu- ja Tolliameti jurist.
 • Aastatel 2006-2011 oli Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalasjade menetleja.
 • Aastatel 2004-2006 oli AS SEB Liisingu krediidiosakonna administreerija
 • Aastatel 2001-2004 oli Lõuna Prefektuur uurija.

Haridus

Kert Kingo lõpetas 2001. aastal Tallinna Majanduskooli õiguse erialal. Valdab eesti, inglise ja vene keelt.

 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogia-minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

Ministrite pädevuse ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad määrab peaminister oma korraldusega.

 

  Vabariigi Presidendi otsus ››

  Peaministri korraldus ››

 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, ehitus, elamumajandus, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Arengufond (likvideerimisel), Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, Mittetulundusühing Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, Mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.
 • Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus infotehnoloogia küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

 • Tegutseb eesmärgiga luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise.
 • Teostab aktsionäri või osaniku õigusi äriühingutes, mille aktsiaid või osakuid ta valitseb
 • Haldab riigi vedelkütuse miinimumvaru.
 • Töötab välja ja viib ellu riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavad ning hoolitseb, et need oleks kooskõlas üleriigiliste prioriteetidega.
 • Koordineerib riigi infosüsteemide arendamist.
 • Töötab tehnoloogilise arendustegevuse mahu suurendamise ja ettevõtete innovatsioonivõimekuse tõstmise nimel.
 • Tegeleb ühistranspordi arendamist ja liiklusvahendite keskkonnasõbralikkust ning liiklusohutuse tõstmist soodustavate plaanide väljatöötamise ja elluviimisega.
 • Arendab eksporti ja korraldab kaubanduse kaitsemeetmeid ning tegeleb ettevõtluse regionaalse arengu alaste küsimustega.
 • Korraldab tarbijakaitset ja konkurentsijärelvalvet.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist lähemalt »

Viimati uuendatud: 28. oktoober 2019