Sa oled siin

Uudised

09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:19

Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas saata Riigikogu menetlusse Jälitustegevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega muudetakse seadust, täiendades selle paragrahvi 12 lõiget 1 punktiga 5. Eelnõu kohaselt saab jälitusametkond õiguse teostada jälituse eritoiminguna üldkasutatavate tehniliste...
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:26

Valitsus eraldas eelarvevälisest omandireformi reservfondist sotsiaalministeeriumile tagastamatu toetusena 189500 krooni suuruse summa Tööturuameti projekti Spetsiaalsete sihtgruppidele suunatud programmide väljatöötamise ja rakendamise koolitus Eesti tööturuasutuste töötajatele...
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:35

Valitsus kiitis heaks taimekaitseseaduse alusel määruse, millega sätestatakse ohtlike taimekahjustajate nimekiri. Määrusega kehtestatakse ohtlike taimekahjustajate, mille Eestisse sissetoomine ja siin levitamine on keelatud, loetelu ning ohtlike taimekahjustajate, mille Eestisse sissetoomine on...
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:46

Lugupeetud ajakirjanikud. Sellega on tänane valitsuse istung lõppenud (kell 10.47). Valitsuse pressikonverentsil kell 12.00 Stenbocki maja pressiruumis astuvad Teie ette rahandusminister Siim Kallas ja justiitsminister Märt Rask. Lugupidamisega Priit Põiklik ja Külli Koit valitsuse pressibüroost.
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:26

Valitsus otsustas tänasel istungil arutelu avamata heaks kiita tänased päevakorrapunktid nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Vt lähemalt: http://www.riik.ee/valitsus/tana.html
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:34

Valitsus otsustas kiita heaks Riigikontrolli valitsemisel oleva Tallinnas Narva mnt 4 asuva kinnistu võõrandamine. Riigivaraseaduse kohaselt võib riigivara võõrandada, kui vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega riigivõimu teostamiseks. Haridusministeerium taotles nimetatud hoonet Tallinna...
09.05.2000|Vabariigi Valitsus

10:43

Taimekaitseseaduse alusel kiitis valitsus täna heaks Taimetervise erinõuded. Nõuete järgimisega tagatakse ohtlike taimehaiguste Eestisse sissetoomise ja siin levimise tõkestamise. Eelnõu on ette valmistatud Euroopa Liidu direktiivi 77/93/EMÜ nõudeid järgides. Kehtestatavate nõuete täitmist hakkab...
10.03.2000|Vabariigi Valitsus

10:48

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks heaks määruse, millega sätestatakse õpetajate koolituse raamnõuded. Määrusega kehtestatakse ühtsed nõuded õpetajate koolitamisel koolieelse lasteasutuse, lasteaed-algkooli, algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi, huvialakooli, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli...
10.03.2000|Vabariigi Valitsus

11:50

Lugupeetud ajakirjanikud! Tänane valitsuse istung on lõppenud, kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad sotsiaalminister Eiki Nestor, põllumajandusminister Ivari Padar ning kultuuriminister Signe Kivi. Külli Koit ja Jaanus Rankla valitsuse pressibüroost tänavad teid! Kohtumiseni Stenbocki majas!
10.03.2000|Vabariigi Valitsus

11:47

Valitsuse kiitis tänasel istungil heaks Jäätmeseaduse täiendamise seaduse eelnõu. Vajadus jäätmeseaduse täiendamiseks tulenes üha suurenevatest metallivargustest, eriti värvilistest metallidest elektrijuhtmete ja -kaablite vargustest. Praktika näitas, et metallivarguste arv hakkas kasvama hetkest,...

Lehed