Sa oled siin

Uudised

12.07.1999|Vabariigi Valitsus

16:00

Kolmapäeval, 08.12 kooskõlastavad siseminister Tarmo Loodus ja asekantsler Tiit Sepp kohalike omavalitsuse esindajatega peaminister Mart Laari poolt Saare maavanema ametikohale esitatud Jaanus Tamkivi kandidatuuri. Maavanema kandidatuur loetakse kooskõlastatuks, kui teda toetab üle poole kohalike...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

21:26

Minister Katrin Saks on 8.-9. detsembril visiidil Vene Föderatsioonis. Minister külastab Petserit ja Pihkva oblastit. Visiidi päevakavas on kohtumised Vene ametivõimude esindajate Pihkva oblasti kuberneri hr. Mihhailov'i, Pihkva linnapea hr. Prokofjev'i ja Petseri rajooni administratsiooni juhi hr...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:19

Valitsus otsustas teisipäeval eraldada raha reservfondist Lihula valla ja Lihula linna, Vihula valla ja Võsu valla, Kaarma valla ja Kuressaare valla, Antsla valla ja Antsla linna, Otepää linna ja Pühajärve valla, Karksi valla ja Karksi-Nuia linna ühinemiste toetamiseks 1998000 krooni, sellest...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:58

Valitsus otsustas tänasel istungil jätta riigi omandisse Riigikantselei valitsemisel olevate, Harju maakonnas Keila vallas Meremõisa külas asuvate hoonete ja rajatiste alune ning nende teenindamiseks vajalikud kolm maaüksust (pindalaga 332444 m2, 3682 m2 ja 6208 m2. Otsus on vajalik valmistamaks...
10.07.1999|Vabariigi Valitsus

13:05

Täna ennelõunal kogunes Rahvusraamatukogus esimest korda Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud nõuandev komisjon, mis hakkab tegelema Eesti Kunstimuuseumi uue hoone projekti, ehituse maksumuse ning finantseerimisallikate leidmisega seonduvate küsimuste läbivaatamisega. Komisjoni liikmed...
10.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:12

Homme, 8. oktoobril külastab põllumajandusminister Ivari Padar Jõgevamaal Painkülas asuvat AS "Werol Tehased" ettevõtet ning AS "Jõgeva Viljasalve". AS "Werol Tehased" toodab ainsana Eestis rafineeritud toiduõli. Pärastlõunal sõidab minister edasi Järvamaale, et külastada Türi Kõrgemat...
10.07.1999|Vabariigi Valitsus

11:38

Homme, 8. oktoobril toimub Kriminaalpreventsiooni Nõukogu järjekordne istung teemal Õiguskaitsesüsteem säästueelarve tingimustes. Istungil esinevad siseminister Jüri Mõis ettekandega säästueelarve mõjust õiguskaitseorganite tegevusele ja õiguskorra tagamisele ningjustiitsminister Märt Rask -...
10.07.1999|Vabariigi Valitsus

11:28

Täna, 7. oktoobril külastab Eesti suursaadik Vene Föderatsioonis Tiit Matsulevitsh Mordva Vabariigi pealinna Saranskit. Suursaadik kohtus Mordva Vabariigi juhi Nikolai Merkushiniga ja osaleb mokshamordvalaste ja ersamordvalaste III kongressi töös. Kongressil arutatakse mokshade ja ersade rahvusliku...
09.07.1999|Vabariigi Valitsus

13:15

Valitsus otsustas tänasel istungil rahandusministri ettepanekul saata Riigikogu menetlusse riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse, et rahandusminister võib ministeeriumi taotlusel jätta sulgemata eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringud. See muudatus...
09.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:47

Valitsus otsustas tänasel istungil esitada Riigikogu menetlusse kaitseväeteenistuse seaduse eelnõu. Seaduse eesmärk on kaitseväeteenistuse kui ühe teenistuse eriliigi aluste, samuti tegevteenistuses olevate isikute õiguste ja kohustuste, teenistussuhte tekkimise, muutumise ja lõppemise alusete...

Lehed