Sa oled siin

Uudised

12.03.1999|Vabariigi Valitsus

10:38

Kaitseminister Jüri Luik osaleb 02.-04.detsembrini Euro-Atlandi Partnerlusnõukogu (EAPC) kaitseministrite kohtumisel Brüsselis, kus võetakse vastu planeerimis- ja aruandlusprotsessi (Planning and Reviewing Process ehk PARP) ministrite juhis. Arutluse all on ka koostöö Balkanil ning arengud edenevas...
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

15:29

1.-2. detsembrini viibis rahandusministeeriumi omandireformi ja väärtpaberituru osakonna delegatsioon Soomes esmakordselt kontakte loomas rahandus-ja järelvalveasutustega. Külaskäigu jooksul kohtuti Soome Finantsjärelvalve, Soome Keskpanga ja rahandusministeeriumi esindajatega. Olulisemate...
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

10:09

Reedel, 03.detsembril on siseminister Tarmo Loodus koos kantsler Märt Krafti ja kohaliku halduse asekantsleri Tiit Sepaga visiidil Hiiumaal, kus külastatakse siseministeeriumi kohalike allasutusi ja kohtutakse kohalike omavalitsuste juhtidega. Külastatakse Emmaste valla valitsust, Sõru kordonit ja...
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

11:27

Kaitseminister Jüri Luik teatas kolmapäeval,01.12 et tühistas vastavalt Riigihankeameti vahekohtu otsusele oma käskkirja, mis kuulutas õhuseire radarihanke konkursi paremaks pakkujaks Thomson CSF-i. Jüri Luik: " Nüüd võtame kuni järgmise nädala alguseni aja maha, et otsustada, mida edasi teha....
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

09:51

Reedel, 3.detsembril kell 14.00 avavad kaitseministeerium ja Sõjahaudade Hoolde Liit Valgamaal Tõlliste vallas Laatre apostliku õigeusu kalmistul hauakivi kahekordse Vabadusristi kavaleri kolonel Ants Lõhmuse viimsel puhkepaigal. Kolonel Ants Lõhmus (1885-1968) komandeeris Vabadussõjas kompaniid ja...
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

11:23

Haridusministeerium on riigi esindajana esitanud kohtutele hagiavaldused 19 õppelaenu võlglase ja nende käendajate vastu, kogusummas 165 341,30 krooni. Esimesed 17 hagiavaldust esitati erinevatele Eesti kohtutele möödunud nädalal, sel nädalal on lisandunud kaks hagiavaldust. Haridusministeerium on...
12.03.1999|Vabariigi Valitsus

09:48

1992. aasta oktoobris kiitis ÜRO üldkogu plenaaristung heaks otsuse, mille järgi nimetati 3. detsember Rahvusvaheliseks Puuetega Inimeste Päevaks. Päeva eesmärk on anda infot puuetega inimeste elust, selgitada väärarusaamu ja kujundada ühiskonna positiivset suhtumist. 03. detsembril kell 10.00...
11.03.1999|Vabariigi Valitsus

Majandusministeerium otsib Eesti põlevkivienergeetikale reaalsemat keskkonnakaitse alast lahendust

Majandusministeerium otsib Eesti põlevkivienergeetikale reaalsemat keskkonnakaitse alast lahendust. Lähtuvalt Eesti põlevkivienergeetika restruktureerimise vajadusest moodustas majandusminister oma käskkirjaga nr.131 käesoleval aastal Ida- Virumaa keskkonnakaitsealaste küsimuste lahendamiseks...
11.03.1999|Vabariigi Valitsus

14:34

Kohtumisel Rahvusvahelise Ühistegevusliidu Euroopa regiooni presidendi Lars Hillbom`iga, ütles peaminister Mart Laar, et Eestis on ühistegevus maaelu ja maamajanduse säilitamines ning arendamises üks võtmeküsimusi. Valitsus soovib tõsiselt arendada ja toetada eratootjate vahelist koostööd maal,...
11.03.1999|Vabariigi Valitsus

12:11

Rahandusministeeriumis on valminud tulumaksuseaduse eelnõu uus versioon. Suure ajalise surve all valminud eelnõu on läbinud avaliku arutelu, kuhu ministeerium kaasas eksperte ning asjaosalisi. Ministeerium esitleb oma koduleheküljel tulumaksuseaduse versiooni, mis peegeldab ministeeriumi lõplikke...

Lehed