Sa oled siin

Uudised

10.06.1999|Vabariigi Valitsus

08:46

Eile, 5. oktoobril kohtusid Kultuuriministeeriumis minister Signe Kivi ja Pärnu maavanem Toomas Kivimägi, et arutada Kihnu rahvamaja põlenguga seotut. Nõupidamisel otsustati, et Kihnu rahvas peab saama uue rahvamaja ja see ehitatakse vana rahvamaja hoone kohale. Ehituseks vajaminev raha peaks...
10.06.1999|Vabariigi Valitsus

Peaminister kohtus ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega, 12:50, 10.06.1999

Peaminister kohtus ettevõtlusorganisatsioonide esindajatega Tänasel kohtumisel Toompeal andsid ettevõtlusorganisatsioonide esindajad peaministrile üle koostöömemorandumi projekti. Memorandum pakub välja valitsuse ja ettevõtlusorganisatsioonide regulaarsete konsultatsioonide korraldamise ja...
10.06.1999|Vabariigi Valitsus

13:23

Homme, 7. oktoobril paigutab keskkonnaminister Heiki Kranich Tartus Sepa veehaardele ehitatava joogiveetöötlusjaama nurgakivi. Lähemalt: Kaidi Tingas, 6262 809.
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

10:18

Esmaspäeval toimub järjekordne Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) istung, mille üks põhilisi päevakorrapunkte on 2000.aaasta teadus- ja arendustegevuse eelarve arutelu. Istungist võtab osa peaminister Mart Laar. Arutatakse ka riiklike programmide "Eesti rahvusliku tähtsusega loodusteaduslikud...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

Peaminister kohtus Islandi suursaadikuga, 15:33, 09.06.1999

Peaminister kohtus Islandi suursaadikuga. Peaminister ja Islandi Vabariigi suursaadik Kornelius Sigmundsson tõdesid, et Eesti ja Islandi suhted on väga head. Peaminister avaldas heameelt selle üle, et Islandi suursaadik resideerub nüüd Helsinkis, mis on siiski Tallinnale lähemal kui Stockholm,...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

Valitsus kiitis heaks uued põhimõtted eelarve koostamisel, 10:50, 09.06.1999

Pressiteade Toompeal, 9. juunil 1999 Valtsus kiitis heaks uued põhimõtted riigieelarve koostamisel Teisipäevaõhtusel kabinetinõupidamisel otsustas valitsus muuta riigieelarve koostamise põhimõtteid. Ministeeriumid peavad koos 2000. aasta eelarveprojektidega esitama ka kahe järgmise aasta...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

19:10

6. septembril toimunud Teadus- ja Arendusnõukogu koosolekul tutvustas peaminister teadlastele eelarve kava, milles nähakse vaatamata säästutingimustes koostatavale pingelisele eelarvele ette täiendavad summad Teadusfondile doktorantidele mõeldud teadustöö toetuseks. Sellega rõhutas valitsus suunda...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

17:56

Teisipäeval, 26.augustil toimub haridusministeeriumis õppeaasta algusega seonduv pressikonverents hariduselu aktuaalsetel teemadel. Pressikonverentsil osalevad haridusminister Tõnis Lukas, üldhariduse osakonna juhataja Epp Rebane, sama osakonna järelevalvetalituse juhataja Meelis Kond, kõrghariduse...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

Valitsusseaktor järgib kulude kokkuhoius erasektori eeskuju, 15:33, 09.06.1999

Avalik sektor järgib kulude kokkuhoius erasektori eeskuju. Valitsus on seisukohal, et riigieelarve kulud teisel poolaastal ei tohi kujuneda suuremaks jooksvalt laekuvatest eelarvetuludest. Selle eesmärgi saavutamiseks reastavad ministeeriumid oma kulutused tähtsuse järjekorras. Valitsus leidis...
09.06.1999|Vabariigi Valitsus

10:21

Seoses läheneva 2000. aastaga on riik astunud konkreetseid samme riigi infosüsteemide ja oluliste infrastruktuuride 2000. aasta veakindluse tagamiseks. Selgitamaks Eesti hetkeseisu ja valmisolekut 2000. aastaks IT- aspektist annavad riigisekretär Aino Lepik von Wirén Eesti informaatikanõukogu...

Lehed