Sa oled siin

Uudised

19.08.1999|Vabariigi Valitsus

09:31

23.-25. augustil viibib Eestis riigivisiidil Poola Vabariigi president Aleksander Kwasniewski koos abikaasa Jolanta Kwasniewskaga. Visiidi käigus on akrediteeritud fotograafidel ja teleoperaatoritel võimalik kajastada järgmisi sündmusi: Esmaspäev, 23. august: 18.10 Poola presidendipaari saabumine...
19.08.1999|Vabariigi Valitsus

12:50

MRP 60. ja Balti keti 10. aastapäevale pühendatud ürituste raames läbivad Eestit jooksjate ja jalgratturite kolonnid, millega seoses palume Balti keti trassil ja Tallinn-Riia maanteel liiklejatelt kõrgendatud tähelepanu sportlaste ohutuse tagamiseks. Nii jooksjate kui ka jalgratturite kolonne...
18.08.1999|Vabariigi Valitsus

17:22

Täna toimunud Hariduskorralduse Nõukoja istungil jagasid haridusministeeriumi ametnikud maakondade haridusosakondade juhtidele informatsiooni uue õppeaasta korralduslike üksikasjade, plaanitavate seadusuuenduste ning hariduse finantseerimise kohta. Hariduskorralduse Nõukoja tööst võtsid osa nii...
18.08.1999|Vabariigi Valitsus

14:08

Homme, 19. augustil, osaleb Sotsiaalministeeriumi kantsler Hannes Danilov Varbla vallas, Varemurru Puhkekeskuses, toimuval Pärnumaa omavalitsuste seminar-laagris Varmurru´99. Kell 10.00 esineb kantsler Hannes Danilov seal ettekandega sotsiaalpoliitika põhiküsimustest läbirääkimistel...
18.08.1999|Vabariigi Valitsus

10:24

Haridusminister Tõnis Lukas osaleb täna Pärnumaa Omavalitsuste Liidu seminaril ettekandega "Mis muutub Eesti hariduselus sügisel `99". Seminari peateemaks on dialoogi laiendamine kohalike omavalitsuste ja keskvalitsuste vahel kõigis omavalitsusi puudutavates sõlmprobleemides, tulenevalt...
17.08.1999|Vabariigi Valitsus

15:52

Põllumajandusminister Padar kinnitas täna teravilja otsese toetuse suuruseks 495 krooni 17 senti hektari kohta. Toetuste läbivaatamise ja väljamaksmise komisjoni ettepaneku kohaselt makstakse teraviljatoetust 7250 põllumehele, teravilja kogupinda on neil 281 317,5 hektarit. Teraviljatoetuste...
17.08.1999|Vabariigi Valitsus

15:31

Täna pärastlõunast alates on kõigil soovijail Interneti vahendusel võimalik tutvuda riigieksamite statistiliste kokkuvõtetega. Haridusministri käskkirja alusel seadis Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus oma koduleheküljele üles selleaastaste riigieksamite kogu koondstatistika. Lähemalt: Olav...
17.08.1999|Vabariigi Valitsus

13:04

Homme, 18. augustil tuleb Haridusministeeriumis kokku Hariduskorralduse Nõukoda, mis on nõuandev organ ministeeriumi kantslerile. Istungi päevakorras on eeloleva õppeaasta põhiülesanded ja - probleemid, õppekava-, hariduskorralduse- ja järelvalveküsimused, hariduse finantseerimine uuel õppeaastal,...
17.08.1999|Vabariigi Valitsus

12:46

Valitsus toetas tänasel istungil Riigikogu liikmete poolt algatatud Lastetoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega riigieelarves lastetoetusteks mõeldud raha ülejäägi korral suunatakse need vahendid ka ainult lastetoetuste täiendavaks maksmiseks. Valitsus otsustas samas teha Riigikogu...
17.08.1999|Vabariigi Valitsus

Valitsuse 17.08.1999 istungi info ja päevakord

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD Algus kell 10.00, Toompeal 17. august 1999 Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt...

Lehed