Sa oled siin

Uudised

14.07.1999|Vabariigi Valitsus

13:03

Homme, 15.07, kell 14 lõpeb Majandusministeeriumile dokumentide esitamise aeg osalemaks Harju Maakonnas Viimsi vallas Miiduranna külas Randvere tee 5 asuva kinnistu, maa-aluse mahuti ja Maardu-Viimsi haruraudtee eelläbirääkimistega pakkumisel. Pakkumise alghind on 5 360 700 krooni. Lisaks sellele...
14.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:59

Eile, 13. juulil toimus Suncor Energy Inc. investeerimisettepanekute läbitöötamiseks moodustatud töögrupi esimene ametlik koosolek. Koosolekul anti töögrupile ülevaade firma Suncor Energy Inc. senisest tegevusest ning nende põlevkiviõli tootmisega seotud kogemustest. Räägiti põlevkiviõli tootmise...
13.07.1999|Vabariigi Valitsus

14:18

Homme kolmapäeval avab põllumajandusminister Ivari Padar Olümpia konverentsikeskuses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide peaveterinaararstide nõupidamise. Nõupidamisel osalevad Euroopa Komisjoni direktoraatide, Euroopa Nõukogu sekretariaadi ja Euroopa Loomaarstide Föderatsiooni esindajad....
13.07.1999|Vabariigi Valitsus

14:15

Kolmapäeval, 14. juulil saabub Eestisse lühivisiidile Soome välisminister Tarja Halonen ja kohtub välisminister Toomas Hendrik Ilvesega. Tarja Halonen tutvustab eelkõige Soome tegevuskava Euroopa Liidu eesistujana. Kavas on arutada ka Euroopa Liidu laienemisprotsessi ja Soome edasist tegevust ELi...
13.07.1999|Vabariigi Valitsus

Valitsuse 13.07.1999 istungi info ja päevakord

VABARIIGI VALITSUSE ISTUNGI PÄEVAKORD Algus 13. juulil 1999 kell 10.00, Toompeal Kommentaarid valitsuse istungi materjalide kohta on mõeldud taustinformatsiooniks ajakirjanikele või inimestele, kelle töö on seotud ajakirjandusega. Meie poolt ette valmistatud ülevaate kasutamisel tuleb...
13.07.1999|Vabariigi Valitsus

Valitsus käivitab kogumispensionid, 13.07.1999

Valitsus käivitab kogumispensionid Toompeal, 13.07.1999 Teisipäeval, 13. juulil langetas valitsus oma kabinetinõupidamisel põhimõttelised otsused riigi pensionireformi teise samba ehk kohustusliku kogumispensionisüsteemi käivitamiseks. Valitsuse otsused võimaldavad võtta pensionireformi...
13.07.1999|Vabariigi Valitsus

14:25

Valitsus kinnitas täna oma määrusega alushariduse raamõppekava, mis määratleb 1-7 aastaste laste kasvatuse põhimõtted kõigis munitsipaal- ja eralasteasutustes. Raamõppekava alusel peab iga lasteasutus koostama oma õppekava, kus on arvestatud konkreetse lasteasutuse ning piirkonna eripära. Lähemalt...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

17:35

Täna kohtus peaminister haldusreformi üksikküsimusi analüüsivate töörühmade juhtidega. Arutati seda, kuidas töögrupid saaksid paremini analüüsida ja pakkuda lahendusi mitmetes haldusreformi puudutavates valdkondades. Töögruppide töö tulemusel on võimalik poliitiliselt langetada otsuseid pakutud...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:16

Valitsus otsustas tänasel istungil moodustada ministeeriumidevaheline komisjon puuetega inimeste ühiskonda integreerimiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks vajalike õigusaktide väljatöötamise ja ellurakendamise koordineerimiseks. Puuetega inimesi puudutav poliitika kuulub erinevate...
12.07.1999|Vabariigi Valitsus

12:47

Vabariigi Valitsuse istungil kuulati täna ära informatsioon olukorrast 2000. aasta infotehnoloogiaprobleemi lahendamisel riigi infosüsteemides. Esitatud informatsioonis käsitleti valitsusasutuste ja oluliste riigi infrastruktuuri sektorite poolt ettevõetud meetmeid 2000. aasta...

Lehed