Sa oled siin

Vene asevälisminister kohtus peaminister Mart Siimanniga, 23.12.1997

23. detsember 1997 - 0:00

Vene asevälisminister kohtus peaminister Mart Siimanniga

 

23. detsember 1997
 
 

Täna/teisipäeval võttis peaminister Mart Siimann vastu Eestis visiidil viibiva Venemaa asevälisministri Aleksandr Avdejevi.

Avdejev andis Eesti peaministrile edasi Venemaa peaministri Viktor Tsernomõrdini suulise läkituse, mis on vastuseks Siimanni poolt Tsernomõrdinile saadetud kirjale. Vene peaminister jagab oma vastuses Mart Siimanni seisukohti Eesti-Vene ühiskomisjoni käivitamise ja selle tegevuse eesmärkide osas, hinnates kõrgelt Eesti peaministri valmisolekut hakata ise täitma selle komisjoni kaasesimehe funktsioone. Venemaa-poolseks komisjoni kaasesimeheks nimetab Tsernomõrdin asepeaminister Oleg Sõsujevi.

Vene peaminister möönab oma pöördumises, et loodav komisjon ei tohi kujuneda diskussiooniklubiks, vaid peab tegelema reaalsete probleemidega. Sama kinnitas tänasel kohtumisel ka Mart Siimann, kes loodab komisjonilt sisukat ja aktiivset tööd Eesti-Vene suhete tegelike sõlmküsimuste lahendamisel.

Loodav ühiskomisjon peab vaatluse alla võtma Eesti-Vene suhete kogu kompleksi: nii poliitilised, kaubanduslik-majanduslikud, teaduslik-tehnilised, kui ka humanitaarsed ja kultuurilised küsimused. Siimann toonitas, et mittekodanike probleemid on Eesti siseriiklikud küsimused, millega Eesti valitsus pidevalt tegeleb. Aasta viimasel valitsuse istungil järgmisel nädalal hakkab valitsus arutama mitte-eestlaste integratsiooni-programmi.

Venemaa peaminister ütles oma läkituses, et ta peab oluliseks Eesti-Vene piiriküsimuse lahendamist. Tsernomõrdini seisukoht on, et pärast plaanipärase töö lõpetamist vajalike dokumentide kallal õnnestub lõplikud kokkulepped sõlmida juba lähemas tulevikus. Eesti peaminister on korduvalt kinnitanud, et Eest pool on lepingu allakirjutamiseks valmis.

Eesti peaminister avaldas lootust, et tal avaneb võimalus jaanuaris Riias toimuval Läänemeremaade Nõukogu istungil kohtuda Venemaa peaministriga, et temaga Eesti-Vene suhete teemal mõtteid vahetada. Pärast seda, kui Eesti valitsus on kinnitanud Mart Siimanni ühiskomisjoni kaasesimeheks, soovib Siimann kokku leppida aja ja koha suhtes ühiskomisjoni Venemaa poolse juhiga asepeaminister Sõsujeviga kohtumiseks.

Peaminister Mart Siimann tõstis kohtumisel üles ka Eesti Vabariigi presidendi ametitunnuse - Riigivapi teenetemärgi keti - tagastamise küsimuse. Aleksandr Avdejev kinnitas, et Venemaa valitsus on probleemist teadlik ja tegeleb sellele lahenduse otsimisega.

Siimanni ja Avdejevi kohtumisel räägiti veel koostöökontaktide arengust Eesti ja Venemaa ministeeriumide vahel ning vahetati informatsiooni mõlema riigi majandusliku arengu ja reformide käigu kohta.