Sa oled siin

Valitsusliit kooskõlastas parandusettepaneku riigieelarve eelnõule, 03.12.1997

3. detsember 1997 - 0:00

Valitsusliit kooskõlastas parandusettepaneku riigieelarve eelnõule

 

3. detsember 1997
 

Täna/kolmapäeva hommikul toimunud nõupidamisel arutas valitsusliit omapoolseid parandusettepanekuid riigieelarvesse, mis on viimaseks katseks leida kompromissi 1998. aasta riigieelarve eelnõu menetlemisel ühinenud opositsiooniga.

Valitsusliit märkis tunnustavalt, et ühinenud opositsioon on asunud toetama valitsuskoalitsiooni ettepanekut leida vahendeid kõigi haridustöötajate töötasu tõstmiseks ning loobunud oma esialgsest ettepanekust suunata 200 miljonit krooni üksnes munitsipaalkoolide õpetajate palgatõusuks. Valitsuse jaoks on oluline ka ühinenud opositsiooni seisukoht mitte sattuda eelarve menetlemisel vastuollu IMF memorandumis sisalduvate seisukohtadega.

Samas ei olnud ühinenud opositsioon nõus oma ettepaneku üldsummast, mille juurde jäämine kahjustab valitsuse arvates makromajanduslikku ja sotsiaalset stabiilsust. Valitsusliit ei saa nõustuda ka mitmete opositsiooni poolt esitatud katteallikatega. Kahjuks ei pidanud opositsioon oma eile õhtul esitatud kompromiss-ettepanekus toetustväärivaiks ettepanekuid vähendada eraldisi erakondadele ning Rahukohtu tn.3 ehitatava Riigikantselei uue hoone müümist. Opositsioon ei toetanud ka valitsusliidu ettepanekuid Rahvusraamatukogu ja teiste avalik-õiguslike institutsioonide palgavahendite suurendamiseks.

Siiski on koalitsiooni ja ühendatud opositsiooni vahel saavutatud vastastikune mõistmine mitmete võimalike katteallikate osas, mis võimaldab valitsusel dialoogi jätkata ning esitada omapoolne kompromissettepanek. Selle kohaselt kasvaks järgmisel aastal õpetajate palgafond 20% ning teistel haridus- ja kultuuriala töötajatel (muuseumid, raamatukogud, teadusasutused), päästeteenistuste ja hooldekodude töötajatel kuni 20%.

Palgatõusuks vajalike vahendite allikatena näeb valitsus ministeeriumide, Riigikantselei ja Riigikogu kantselei majandamiskulude kokkuhoidu, eurointegratsiooni kulude kärpimist ja riigieelarvest tehtavate eraldiste vähendamist erakondadele. Lisaks sellele on kavas leida täiendavaid tulusid mootorikütuse aktsiisi kompensatsiooni ja tagatisfondi vähendamisest, samuti summade kärpimisest ettevõtluse arenguprogrammideks. Äärmusliku abinõuna on katteallikatena kavandatud ka vahendid riigivara müügist, muuhulgas eelpool mainitud hoone müügist Rahukohtu tänaval, kuhu varasemate valitsuste plaanide kohaselt pidi pärast remonti üle viidama Riigikantselei ja peaministri tööruumid. Valitsuskoalitsioon toetab ühendatud opositsiooni ettepanekut Kaitseministeeriumi valitsemisala kulutuste vähendamiseks.

Valitsuskoalitsiooni nimel on esitatud vastav parandusettepanek Riigikogu rahanduskomisjonile, õhtusel kohtumisel ühinenud opositsiooni esindajatega tuleb kõne alla eelarve edasise menetlemise käik Riigikogus.