Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 9. jaanuar 2020

9. jaanuar 2020 - 9:41

1. Valitsuskabineti 15. augusti 2019. a nõupidamise otsuse „Hoonestatud kinnisvara investeeringuotsuste ettepanekutest“ muutmisest
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Möödunud aastal tehtud valitsuse otsuse kohaselt suunati valitsuse sihtotstarbelisest reservist siseministeeriumile ette nähtud idapiiri väljaehitamise eelarvest 890 000 eurot politsei- ja piirivalveameti kriisivõimekuse tõstmiseks vajaliku isikuvarustuse hankimiseks ja väljaõppe läbiviimiseks.


Sellest tulenevalt teeb siseministeerium ettepaneku, et riigi eelarvestrateegia 2021–2024 koostamise protsessis tõstetakse see summa idapiiri väljaehitamise eelarvesse tagasi (valitsuskabineti 15. augusti 2019. a nõupidamise otsuse kohaselt) Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile optimeerimise reservi ette nähtud vahenditest.

 

 

2. Analüüsist ja ettepanekutest riikliku perelepituse süsteemi loomiseks
Esitaja: rahvastikuminister Riina Solman

 

Tegemist on valitsuse tegevusprogrammi ülesandega analüüsida ja töötada välja ettepanekud riikliku perelepituse süsteemi loomiseks.


Perelepituse süsteemi loomise eesmärk on võimaldada vanemate lahkumineku korral laste heaolust lähtuvate kokkulepete sõlmimine lapse elukorraldust puudutavates küsimustes nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluse ajal.
 

Analüüsi on koostanud sotsiaalministeerium koostöös justiitsministeeriumiga ning siseministeeriumiga. Analüüsi koostamisse on kaasatud olnud kohtunikud, advokatuuri perekonnaõiguse komisjon, perelepitajad ning õiguskantsleri kantselei esindajad ning valdkonnaga puutumust omavate sihtrümade esindajad (ENÜ, ENVL).

 

3. Analüüsist ja ettepanekutest osaajaga töötajate sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimaluste kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Tegemist on valitsuse tegevusprogrammi ülesandega analüüside osaajaga töötajate sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimalusi.
 

 

4. Nimetamiskomitee liikmete nimetamisest ja tasu määramisest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Seoses riigi osalusega äriühingute nõukogu liikmete nimetamiskomitee nelja liikme ametiaja lõppemisega 26. jaanuaril k.a. nimetatakse eelnõu kohaselt neli uut liiget.