Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 9. aprill 2020

9. aprill 2020 - 12:47

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorra ja meetmete arutelu.

 

2. Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035 koostamise ettepanekust
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Eesti keelevaldkonna koostamise ettepanekus antakse ülevaade arengukava koostamise vajadusest, keelevaldkonna praegusest olukorrast, poliitikasuundadest ja tegevustest ning sihtidest, mis soovitakse saavutada aastaks 2035. Samuti antakse ülevaade arengukava väljatöötamise protsessist ja ajakavast ning esitatakse rakendamisega kaasnevate mõjude esialgne analüüs.

 

3. Informatsioon Eesti esimesest kolmest kuust ÜRO Julgeolekunõukogus
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate Eesti esimesest kolmest kuust ÜRO Julgeolekunõukogus.

 

4. Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise kulude katmisest
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

Põllumajandusamet (PMA) tuvastas 2019. aastal ohtlikud taimekahjustajad kartuli ringmädaniku ja viljapuu-bakterpõletiku. PMA tegi ettevõtjatele ettekirjutuse ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise kohta, millega kohustati ettevõtjaid ohtliku taimekahjustajaga saastunud või saastumiskahtlasi taimi hävitama. Maaeluminister tutvustab valitsuse liikmetele ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude toetuse saamise protsessi.

 

5. Riigi sihtasutuste arvestusteenuse konsolideerimisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsus arutab riigi sihtasutuste arvestusteenuse konsolideerimise ettepanekut.

 

6. Saare Wind Energy OÜ kompromisslepingust
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad Saare Wind OÜ-ga võimalikku kompromisslepingut.

 

7. Harju maakonna maavarade teemaplaneeringust
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Valitsuse liikmed arutavad Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu koostamise algatamise vajalikkuse analüüs.