Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 8. august 2019

8. august 2019 - 8:20

Stenbocki maja, 8. august 2019


1. Ülevaade Vabariigi Valitsuse 100 päeva olulisematest tegevustest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

Riigisekretär annab ülevaate valitsuse 100 päeva olulisimatest tegevustest. Valitsus lähtus saja päeva tegevustes oma viiest prioriteedist – peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

Ülevaadet täiendatakse valitsuse istungi ja pärastlõunal jätkuva kabinetinõupidamise tulemustega. See avalikustatakse reedel valitsuse veebilehel rubriigis „eesmärgid ja tegevused“ (https://www.valitsus.ee/et/eesmargid-ja-tegevused).

2. Täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsioonist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Justiitsminister teeb valitsusele ettepaneku muuta täitesüsteem ümber ning anda riigi- ja kohalike omavalitsuste rahaliste nõuete sundtäitmine maksu- ja tolliametile. Muudatuse järel saaksid kohtutäiturid keskenduda nende professionaalseid oskusi nõudvatele eranõuetele.

Riigi ülesanne on välja töötada süsteem, mis aitaks ennekõike inimest – et väljanõutav võlg saadaks võimalikult väikese vaevaga ja võimalikult kiiresti makstud. Ning et võlgnik ei langeks täitesüsteemi tasude tõttu veel suurematesse võlgadesse.

3. Erimärgistatud diislikütuse kasutamisest põllumajandussektoris
Esitaja: maaeluminister Mart Järvik

Maaeluminister tutvustab valitsuse liikmetele koostöös Rahandusministeeriumiga ette valmistatud analüüsi ja ettepanekuid erimärgistatud diislikütuse kasutamiseks põllumajandussektoris.

4. E-residentsus 2.0 tegevuskavast
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister annab valitsusele ülevaate e-residentsus 2.0 senistest tegevustest ning eesmärkidest aastaks 2020.

5. Eesti välispoliitika eesmärkidest suhtluses Ameerika Ühendriikidega
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister esitab valitsusele heaks kiitmiseks Eesti välispoliitika eesmärgid suhtluses Ameerika Ühendriikidega.

6. Patsiendikindlustuse seaduse eelnõust
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Sotsiaalminister tutvustab valitsuse liikmetele tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse ehk patsiendikindlustuse loomise põhimõtteid. 

Loodava süsteemi eesmärk on kehtestada patsientide huve kaitsev ja ravikvaliteeti toetav kohustuslik vastutuskindlustus kõigile tervishoiuteenuse osutajatele ning kaasajastada patsiendiohutuse korraldus selliselt, et kõigi ohujuhtumite ja eksimuste registreerimine, raporteerimine ja neist õppimine toimuks süsteemis ühetaoliselt, ennetamise eesmärgil ja mittesüüdistavalt.

7. Välistippspetsialistide tööjõumaksude tagasimakse / maksukrediidi või toetuse süsteemi rakendamisest äriühingute tööjõumaksude ajutiseks vähendamiseks 
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister esitab valitsusele heaks kiitmiseks ettepanekud välistippspetsialistide tööjõumaksude tagasimakse või toetuse süsteemi rakendamise kohta äriühingute tööjõumaksude ajutiseks vähendamiseks.

8. Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõust
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

Haridus- ja teadusminister teeb valitsusele ettepaneku kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmiseks.

Ettepanek on täiendada kodakondsuse seadust ning esitada kodakondsuse taotlemise tingimuseks olevate eksamite ja põhikooli lõpus sooritatavate testide ühitamise alused.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses on ettepanek muuta põhikooli lõpetamise tingimusi, jättes lõpetamise tingimustest välja riiklikud põhikooli lõpueksamid. Muudatusega antakse põhikooli lõpetamise otsuse tegemise pädevus tervikuna koolile.