Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 7. mai 2020

7. mai 2020 - 11:00

1. Ülevaade eelarverevisjonist
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister annab ülevaate eelarverevisjonist.

 

2. Koroonaviirusega kaasnevate tagajärgedega võitlemise meetmete Euroopa Liidu toetustest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Koroonaviirusega kaasnevate tagajärgedega võitlemiseks on Euroopa Liit loomas mitmeid majandusmeetmeid. Ühe osa moodustab nendest tänase perioodi Euroopa Liidu vahendite kasutamiseks täiendava paindlikkuse loomine, et maksimaalselt kasutada ELis juba olemasolevaid hästi toimivaid mehhanisme, et seni veel kasutamata raha kiiresti liikuma panna. 31.03.2020 jõustus esimene EL vahendite reegleid lihtsustav pakett, aprilli lõpuks on jõustumas järgmine.

Rahandusministeerium on koostanud ülevaate Euroopa Liidu toetustega kaasnevatest võimalustest koroonaviiruse tagajärgedega toimetulekul järgmiste fondide vaates:

1) struktuurivahendid
2) Euroopa Abifond Enim Puudust Kannatavatele isikutele
3) ühise põllumajanduspoliitika- ja ühise kalanduspoliitika fondid
4) Solidaarsusfond
5) Globaliseerumisega Kohanemise Fond.

Valitsuse liikmed jätkavad 30. aprilli kabinetinõupidamisel alustatud arutelu.

 

3. Eesti taotlusest Euroopa Solidaarsusfondi
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Jätkatakse 30.4.2020 kabinetinõupidamisel alustatud arutelu. Rahandusminister teeb ettepaneku esitada Eestil taotlus Euroopa Solidaarsusfondi, et taotleda vahendeid millega katta koroonaviirusest tingitud rahvatervise hädaolukorra kulusid. Taotlus tuleb esitada Euroopa Komisjonile hiljemalt 4. juuniks 2020. Taotluses tuleb välja tuua kõik riigi poolt tehtud tervise hädaolukorraga seotud kulud, mille pealt arvutatakse Eesti võimalik toetusmaht.

 

4. Lisavahendite vajadusest täiendava toiduabi korraldamiseks
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Sotsiaalministeerium teeb ettepaneku eraldada valitsuse reservist lisavahendeid täiendava toiduabi ostmiseks ja jagamise korraldamiseks. Eriolukorrast tingitud muudatustega tööturul sotsiaalabi vajavate, seal hulgas toiduabi vajavate inimeste arv suureneb ning see vajadus püsib ka eriolukorra järgselt.

 

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 tingitud olukorra lahendamist.

 

6. Eriolukorrast väljumisstrateegia meetmest kodanikuühiskonnale
Esitaja: rahvastikuminister Riina Solman

 

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 kriisist tekkinud tagajärgede leevendamise meedet kogukondliku tegevuse elavdamiseks.

 

7. Ühekordselt Film Estonia filmide tootmise vahendite suunamisest Eesti Filmi Instituudile
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Valitsuse liikmed arutavad väliskapitali baasil Eestis toodetavate filmide toetusmehhanismi kasutamata vahenditest raha eraldamist Eesti Filmi Instituudile kodumaiste filmide tootmiseks.

 

8. Riigiasutuste laborite investeeringute vajaduse kavast
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Kuue ministeeriumi esindajatest koosneva laborite nõukogu juhtimisel koostati ministeeriumide valitsemisalas olevate riigiasutuste laborite investeeringute vajaduse kava aastateks 2021 – 2024.  

Kava uuendatakse igal aastal ning see on üheks aluseks ministeeriumidele raha jaotamisel riigieelarveprotsessi raames.

 

9. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsuse liikmed arutavad plaani tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi , jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. Riigihalduse minister esitab ettepanekud, kuidas plaani ellu viia.

 

10. Ettepanekutest kriminaalses joobes juhtimise vähendamiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Joobes juhtimise ja joobnuna roolis põhjustatud õnnetuste esinemises ei ole olukord viimasel viiel aastal muutunud halvemaks, kuid ei ole toimunud ka märkimisväärselt muutust paremuse suunas. See tähendab, et registreeritud väär- ja kuritegude arv sõltub eelkõige politsei kontrollide arvust. Kõikidest kontrollitud juhtidest tabatakse joobnuna (lubatud alkoholi piirmäära ületanuna või kriminaalses joobes) roolist 0,78 % (2015. aastal 0,89%). Valitsuse liikmed arutavad justiitsministri ettepanekuid kriminaalses joobes juhtimise vähendamiseks.

 

11. „Liiklusohutusprogrammi 2016–2025“ elluviimiskavast aastateks 2020–2023
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Liiklusohutusprogrammi elluviimiskavas tuuakse välja aastateks 2020–2023 planeeritavad tegevused ja nende tähtajad, tegevuse eest vastutajad, meetmete ja võimalusel ka tegevuste eelarved.

 

12. Laenu andmisest Aktsiaseltsile Tallink Grupp
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

Valitsuse liikmed arutavad AS Tallink Grupile laenu andmist.