Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 5. september 2019

5. september 2019 - 10:11

Stenbocki maja, 5. september 2019

1. Eesti valmisolekust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumiseks väljaastumislepingu jõustumiseta 
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu 

Välisminister annab valitsuse liikmetele ülevaate Eesti valmisolekust Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumiseks väljaastumislepingu jõustumiseta. 

2. Maailma vähideklaratsiooniga liitumisest ja Eesti taustast
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Rahvusvaheline Vähiliit, mis on Eesti Vähiliidu pikaajaline koostööpartner, kutsub maailma vähideklaratsiooniga valitsusjuhte ja tervishoiupoliitika kujundajaid vähendama ülemaailmset vähikoormust. Deklaratsiooni üldine eesmärk on vähendada oluliselt enneaegseid vähisurmasid ning parandada elukvaliteeti. Deklaratsiooniga on Eesti Vähiliidu andmetel liitunud 116 riiki. Deklaratsiooniga liitumisega kinnitab Eesti, et peab vähiennetust ja -ravi oluliseks.

Ettepaneku kohaselt allkirjastab deklaratsiooni peaminister.

3. 2020. aastal Kolme Mere Algatuse viienda tippkohtumise Eestis korraldamisega seotud ettevalmistustest
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab valitsusele ülevaate 2020. aastal toimuva Kolme Mere Algatuse viienda tippkohtumise Eestis korraldamisega seotud ettevalmistustest.

4. Bocuse d’Or Euroopa 2020 eelvooru korraldamisest 
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister toob valitsuse liikmete ette arutamiseks ettepaneku rahastada Bocuse d’ Or Tallinna eelvooru korraldust valitsuse reservfondist.

5. 2020. aasta riigieelarve eelnõust
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusministeerium esitab valitsuse liikmetele esialgse ülevaate 2020. aasta riigieelarve eelnõust. Valitsus esitab riigieelarve eelnõu riigikogule septembri lõpus.

Riigi eelarvestrateegiaga on kevadel paika pandud valitsuse suuremad sihid neljaks järgmiseks aastaks. Nüüd alustab valitsus esimest korda riigieelarve arutelu, mis lähtub praeguse koalitsiooni eesmärkidest ja seab paika täpsemad eesmärgid ja nende rahastamise 2020. aastaks. Valitsuse viis prioriteeti on peresõbralik Eesti, sidus ühiskond, teadmistepõhine majandus, tõhus valitsemine ning vaba ja kaitstud riik.

Järgmisel aastal on riigieelarve esimest korda tegevuspõhine. See tähendab, et iga euro riigieelarves on edaspidi seostatud konkreetse elanikele või asutustele pakutava teenusega. Nii saab rohkem esile tõsta inimeste vajaduste täitmist ja tagada paremaid teenuseid. See aitab ka valitsusel paremini saavutada endale seatud eesmärke ning jälgida nende saavutamist.

Valitsus lähtub riigieelarve eelnõu koostamisel rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist, mida tutvustatakse ajakirjanikele esmaspäeval (9. september) kell 10.30 algaval pressikonverentsil ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1, Tallinn).

6. Eesti lähteseisukohtadest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite 2021-2027 planeerimise kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister esitab valitsusele Eesti lähteseisukohad eelläbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2021-2027 koostamiseks.

7. Strateegilise planeerimise tulemusvaldkondade ja valdkonna arengukavade arvu vähendamisest 
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusministeerium esitab valitsusele ettepanekud arengukavade hulga vähendamiseks.

8. Sisejulgeolekufondi Eesti riiklikust programmist aastateks 2014–2020 (uues sõnastuses) 
Esitaja: siseminister Mart Helme 

Siseminister esitatab valitsusele heaks kiitmiseks Sisejulgeolekufondi Eesti riikliku programmi aastateks 2014–2020 uues sõnastuses.