Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 5. märts 2020

5. märts 2020 - 10:35

1. Ülevaade koroonaviiruse COVID-19 levikuga seotud olukorrast
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Ametkondadeülese töörühma ülevaade koroonaviiruse COVID-19 levikuga seotud olukorrast.

 

2. Sihtasutusele "Maarja küla" Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist toetuse andmisest
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuse liikmed arutavad SA „Maarja küla“ valitsuse sihtotstarbelisest reservist toetuse andmist.

 

3. Kagu-Eesti tegevuskava pikendamisest ning piirkonna arengu toetamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Kagu-Eesti piirkonna arengut takistavateks asjaoludeks on suhteliselt kiire rahvaarvu kahanemine, võrdlemisi madal elanike sissetulek ning tagasihoidlik majandusareng. „Kagu-Eesti tegevuskava 2015–2020“ on arengudokument, mis toetab piiriäärse regiooni arengut. Nõupidamisel arutatakse tegevuskava pikendamist ja piirkonna arengu toetamise võimalusi.

 

4. Ülevaade elanikkonnakaitse kontseptsiooni tegevuste elluviimisest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate elanikkonnakaitse kontseptsiooni elluviimisest möödunud aastal.

 

5. Vabariigi Valitsuse CONEX 2019 õppuse hindamisaruandest
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

28. novembril 2019 läbi viidud õppuse põhieesmärk oli harjutada valitsuse strateegilise taseme otsuste tegemist ühe teemafookusega olukorra lahendamisel vastavalt hädaolukorra seadusele ja Vabariigi Valitsuse seadusele, samuti tuvastada võimalikud õiguslikud lüngad või ebakõlad sidekriisi lahendamisel.

 

6. Ülevaade autonoomselt toimivate tanklate võrgustiku loomisest kõikidesse Eesti piirkondadesse
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Majandus- ja kommunikatsiooniminister annab ülevaate autonoomselt toimivate tanklate võrgustiku loomisest.

 

7. Sideettevõtjatele elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuete määruse eelnõust
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annab ülevaate side teenuste toimepidevuse nõuete määruse eelnõu väljatöötamise seisust.

 

8. Ülevaade Sotsiaalministeeriumi valitsemisala toimepidevusest kriiside ajal
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Ülevaated haiglavõrgu arengukava haiglate, kiirabipidajate, apteekide ja hoolekandeasutuste toimepidevusest.

 

9. Ettepanekud kohaliku omavalitsuse kriisideks valmisoleku tõstmiseks, piirkondliku koostöö parendamiseks ning hädaolukorra seadusega pandud ülesannete järelevalve tõhustamiseks
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Valitsus arutab kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku tõstmise võimalusi.

 

10. Üleriigilise kriisireguleerimisõppuse CONEX 2019 järelmitest ja õppuse järgsest tegevuskavast
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Siseministeeriumi eestvedamisel korraldati 2019. aasta oktoobrist novembrini üleriigiline kriisireguleerimisõppus CONEX1 2019. Siseminister tutvustab õppuse järelmeid.