Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 29. juuni 2017

29. juuni 2017 - 14:49

1. Euroopa Liidu asjade arutamisest valitsuskabineti nõupidamistel Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

1. juulil algab Eesti EL Nõukogu eesistumine ning valitsusliikmed ja valitsuse otsustega määratud eriesindaja peavad juhtima Euroopa Liidu Nõukogu ministrite tasandi kohtumisi ja nõukogu esindajana osalema kolmepoolsetel läbirääkimistel ehk nn triloogidel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoniga. Valitsusesiseseks infovahetuseks teeb riigikantselei ettepaneku käsitleda EL teemasid iga istungile järgneva valitsuskabineti nõupidamise alguses. Ülevaates tutvustavad ministrid eelseisvate kohtumiste päevakordi ja eesmärke. Samuti teevad kokkuvõtteid toimunud nõukogude kohtumistest ja poliitilistest triloogidest.

 

2. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kommunikatsiooni korraldusest
Esitaja: riigisekretär Heiki Loot

 

Info Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseaegses kommunikatsiooni korraldusest.

 

3. Kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ja täiendavate ülesannete üleandmise ettepanekutest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmise ja täiendavate ülesannete üleandmise ettepanekuid.

 

4. Ettepanekutest sisserände piirarvu regulatsiooni muutmiseks
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Siseminister esitab ettepanekud sisserände piirarvu regulatsiooni muutmiseks.

 

5. Automaatse biomeetrilise identifitseerimissüsteemi (ABIS) loomisest
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Siseminister annab ülevaate biomeetrilise identifitseerimise süsteemi loomisest. Automaatne biomeetriline identifitseerimissüsteem ABIS kiirendab ja tõhustab kõikide asutuste tööd, kus vajatakse biomeetrilistel andmetel põhinevat isikutuvastamist. Hetkel kasutavad erinevad asutused erinevatel aegadel arendatud tarkvara. Erinevate infosüsteemide asemel ühe infosüsteemi hooldamine ja arendamine on otstarbekam, kiirem ja pikas perspektiivis ka soodsam.

 

6. Analüüsist ja ettepanekutest lepinguga tasuta keeleõppe ning tasustatud õppepuhkuse võimaldamise kohta isikutele, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis oli kavandatud võimaldada Eesti Vabariigi kodakondsust soovivatele inimestele lepingut, mille kohaselt pakub riik tasuta eesti keele kursusi kõigile, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda ning võimaldab neile keeleõppeks tasustatud õppepuhkust. Selle eesmärgi täitmiseks koostas siseministeerium koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga, kultuuriministeeriumiga, Integratsiooni Sihtasutusega ning Sihtasutusega Innove analüüsi, millised on vastavate lepingute sõlmimise ja tasustatud õppepuhkuse tagamise võimalused.

 

7. eIDAS-e määrusest tulenevalt Eesti eID skeemide teavitamisest
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuni 2014. a määruse (EL) nr 910/2014 „e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93 EÜ“ (ET 28.08.2014 L 257/73) (edaspidi eIDAS) järgi peavad liikmesriikide asutused digitaalallkirju vastastikku tunnustama hakkama 2016. aastal ja elektroonilist identiteeti 2018. aastal.

eIDAS-est tulenevalt on vaja selleks, et teised liikmesriigid Eesti elektroonse identiteedi skeeme tunnustaksid ja oma e-teenustele ligipääsu võimaldaksid, Euroopa Komisjoni Eesti eID skeemidest teavitada. eIDAS-e kohaselt peab selleks igas liikmesriigis olema kontaktpunkt ning Eestis on selleks kontaktpunktiks politsei- ja piirivalveamet.

 

8. Täpsustatud tegevuskavast Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja elluviimiseks ning tegevuskava elluviimise 2016. aasta ülevaatest
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Siseminister esitab kabinetinõupidamisele täpsustatud tegevuskava Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja elluviimiseks ning tegevuskava elluviimise 2016. aasta ülevaate.