Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 27. juuni 2019

27. juuni 2019 - 10:35

Stenbocki maja, 27. juuni 2019
 

1. EXPO 2020 maailmanäitusest Dubais ja Eesti osalemisest
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo

Arutelu Eesti osalemise üle EXPO 2020 maailmanäitusel Dubais.

2. Erakorralise pensionitõusu vajalikkusest
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Sotsiaalminister annab ülevaate erakorralise pensionitõusu vajalikkusest.
 

3. Kliimaeesmärkidest aastaks 2030 ja võimalikest meetmetest nende täitmiseks
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Keskkonnaminister annab ülevaate Eesti kliimaeesmärkidest aastaks 2030 ning võimalikest meetmetest nende täitmiseks.


4. Põlevkivi rafineerimistehase rajamise toetamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
 

Majandus- ja taristuminister tutvustab põlevkivi rafineerimistehase rajamise toetamise võimalusi.


5. Lahendustest Narva elektrijaamades kujunenud olukorrale
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas
 

Majandus- ja taristuminister annab ülevaate võimalikest lahendustest Narva elektrijaamades kujunenud olukorrale.


6. Ülevaate Eesti peamistest prioriteetidest EL 2021-2027 eelarve läbirääkimistel ja edasisest protsessist
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
 

Rahandusminister esitab ülevaate Eesti peamistest prioriteetidest järgmise pikaajalise EL eelarve läbirääkimistel ja edasisest protsessist. Eesti seisukohad läbirääkimisteks on heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 14. juuni 2018. a istungil. EL pikaajalise eelarve lepivad liikmesriigid kokku ühehäälselt, sellele peab nõusoleku andma ka Euroopa Parlament. Selle alusel koostatakse iga-aastased EL eelarved. EL eelarve maht on ligi 1% EL rahvuslikust kogutulust ehk ligi 2% liikmesriikide valitsussektorite kogukuludest.

7. Eesti lähteseisukohtadest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite 2021-2027 planeerimise kohta
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
 

Rahandusminister esitab Eesti lähteseisukohad eelläbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2021-2027 koostamiseks.


8. Tallinna Haigla loomisest
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik
 

Sotsiaalminister annab ülevaate Tallinna Haigla loomisest.