Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 26. märts 2020

26. märts 2020 - 11:34

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorra ja meetmete arutelu.2. Suure väina püsiühendusest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmed arutavad Suure väina püsiühenduse küsimusi.3. Õigusteenuse lepingu sõlmimisest rahapesu tõkestamise nõuete rikkumisega seotud trahvide sissenõudmiseks USAst
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Valitsuse liikmed arutavad õigusteenuse lepingu sõlmimist.4. Ülevaade struktuurivahendite rakendamise kiirendamise ja maksimaalse toetuse saamise tagamise võimalustest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

24. oktoobril 2019. a tegi rahandusministeerium valitsusele ülevaate struktuurivahendite (Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengufond, Ühtekuuluvusfond) 2014-2020 rakendusperioodi edenemisest. Rahandusministeerium teeb ülevaate rakendamise hetkeseisust, maksete kiirendamiseks rakendatavatest meetmetest ja maksimaalse Euroopa Liidu toetuse saamise tagamise võimalustest.5. Volituse andmisest Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate märkimiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Valitsus arutab Eesti Energia AS-i aktsiakapitali suurendamist.6. Informatsioon Euroopa Komisjoni 24. jaanuari 2020. a otsusest seoses AS-ile Tartu Agro väidetava ebaseadusliku abi andmisega
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

Euroopa Komisjon leidis 24. jaanuaril 2020 otsuses, et Eesti Vabariigi ja AS-i Tartu Agro vahel 16. novembril 2000. a 25 aastaks sõlmitud rendilepingu (3089,17 ha põllumajandusmaa kasutamiseks) puhul on tegemist ebaseadusliku abi andmisega. Komisjoni hinnangul andis riik ettevõttele turuhinnast madalama hinnaga põllumajandusmaa rendile andmisega ebaseaduslikult riigiabi, rikkudes sellega Euroopa Liidu toimimise lepingut. Komisjoni otsuse kohaselt peab riik nõudma ebaseadusliku riigiabi ettevõttelt tagasi.7. Raha eraldamisest C-hepatiidi raviks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Valitsus arutab raha eraldamist C-hepatiidi raviks.8. Üldisest õigusnõustamisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Arutusel on Eesti Õigusbüroo osutatav õigusnõustamise teenus.