Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 22. august 2019

22. august 2019 - 10:11

Stenbocki maja, 22. august 2019

1. Ettepanekutest pensioni II samba reformi läbiviimiseks  
Esitaja: rahandumsinister Martin Helme

Rahandusminsiter esitab valitsuse liikmetele heaks kiitmiseks pensioni II samba reformi üldised põhimõtted. 

2. Ülevaade kaitseväeteenistuse olukorrast
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik

Kaitseminister annab valitsuse liikmeteke ülevaate kaitseväeteenistuse täitmise olukorrast ja peamistest kaitseväeteenistusega seonduvatest väljakutsetest. 

3. Eesti lähteseisukohtadest Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite 2021-2027 planeerimise kohta  
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister esitab Eesti lähteseisukohad eelläbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2021-2027 koostamiseks.