Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 21. mai 2020

21. mai 2020 - 12:16

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19  tingitud olukorda, meetmeid, seonduvaid küsimusi.

 

2. Ettepanekutest töötasu hüvitise maksmise jätkamiseks ning täiendavaks rahastamiseks
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 olukorrast tingitud töötasu hüvitamise jätkamise võimalust kitsendatud tingimustel ka juuni kuus.

 

3. Eesti kandideerimisest asukohamaaks Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse (ECMWF) Euroopa Liidu poolt rahastatavatele teenustele
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Valitsuse liikmed arutavad Eesti kandideerimist  Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse EL poolt rahastatavate teenuste valitsustevahelise organisatsiooni keskuse asukohamaaks. Keskuse peakontor asub praegu Readingis, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi territooriumil.

Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuses (edaspidi ECMWF, keskus) töötab täna 368 inimest enam kui 30st riigist. ECMWF tegutseb nii teaduskeskuse kui 24/7 toimiva operatiivteenistusena, mille põhiülesanne on liikmesriikidele keskpikkade (kuni 10 päeva) numbriliste ilmaprognooside tagamine.

 

4. Ettepanekutest kriminaalses joobes juhtimise vähendamiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Valitsuse liikmed arutavad justiitsministri ettepanekuid kriminaalses joobes juhtimise vähendamiseks.

Joobes juhtimise ja joobnuna roolis põhjustatud õnnetuste esinemises ei ole olukord viimasel viiel aastal muutunud halvemaks, kuid ei ole toimunud ka märkimisväärselt muutust paremuse suunas. See tähendab, et registreeritud väär- ja kuritegude arv sõltub eelkõige politsei kontrollide arvust. Kõikidest kontrollitud juhtidest tabatakse joobnuna (lubatud alkoholi piirmäära ületanuna või kriminaalses joobes) roolist 0,78 % (2015. aastal 0,89%).

 

5. „Liiklusohutusprogrammi 2016–2025“ elluviimiskavast aastateks 2020–2023
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Liiklusohutusprogrammi elluviimiskavas tuuakse välja aastateks 2020–2023 planeeritavad tegevused ja nende tähtajad, tegevuse eest vastutajad, meetmete ja võimalusel ka tegevuste eelarved.

 

6. Ettepanekutest töötuskindlustussüsteemi muudatusteks ning tööturumeetmete täiendavaks rahastamiseks EGF-st ja ESF-st
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

Valitsuse liikmed arutavad sotsiaalministri ettepanekut lühiajaliselt ja ebaregulaarselt töötavate inimeste töötuskindlustussüsteemi hõlmamiseks.

 

7. Ida-Virumaa majandusliku olukorra leevendamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Valitsuse liikmed arutavad riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekuid majandusliku olukorra leevendamiseks Ida-Virumaal.

 

8. Ettepanekutest kohtupsühhiaatria valdkonna korrastamiseks ja kaasajastamiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Valitsuse liikmed arutavad justiitsministri ettepanekuid kohtupsühhiaatria valdkonna kaasajastamiseks.