Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 19.3.2020

19. märts 2020 - 10:22

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorra ja meetmete arutelu.

 

2. Riigi hoonestatud kinnisvara valitsemisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

2007. aastal kiitis valitsus heaks riigi kinnisvarategevuse strateegia, mis näeb ette riigi hoonestatud kinnisvara keskse valitsemise Riigi Kinnisvara AS-i kui kompetentsikeskuse kaudu. Riigiasutused võõrandasid hoonestatud kinnisvara RKASile ning rentisid vajalikud pinnad tagasi, vabanedes kohustusest tegeleda hoonete haldamisega.

2019. aasta lõpu seisuga on üle anda veel umbes 90 000 m2 hoonete pinda. Samas on strateegia koostamise ajaga võrreldes toimunud mitmeid muutusi. Muu hulgas on selgunud, et riigi kogu hoonete portfelli pole otstarbekas RKASile üle anda.

Riigihalduse minister annab ülevaate riigi ametiasutuste ja hallatavate riigiasutuste ning kultuuriministeeriumi ja maaeluministeeriumi sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute omandis ja kasutusse võetud hoonestatud kinnisvara juhtimisest.

 

3. Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisest
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

 

Vastavalt riigireformi tegevuskavale pidi keskkonnaministeerium tegema 2020. aasta märtsiks analüüsi keskkonnavaldkonna võimaliku ühendameti moodustamise kohta.

 

4. Transpordiametite ühendamise analüüsi tulemustest ja ettepanekust transpordivaldkonna ühendametite moodustamiseks
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Vastavalt riigireformi tegevuskavale pidi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegema 2020. aasta märtsiks analüüsi transpordivaldkonna konsolideerimisest.

 

5. Informatsioon Euroopa Komisjoni 24. jaanuari 2020. a otsusest seoses AS-ile Tartu Agro väidetava ebaseadusliku abi andmisega
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Euroopa Komisjon leidis 24. jaanuaril 2020 otsuses, et Eesti Vabariigi ja AS-i Tartu Agro vahel 16. novembril 2000. a 25 aastaks sõlmitud rendilepingu (3089,17 ha põllumajandusmaa kasutamiseks) puhul on tegemist ebaseadusliku abi andmisega. Komisjoni hinnangul andis riik ettevõttele turuhinnast madalama hinnaga põllumajandusmaa rendile andmisega ebaseaduslikult riigiabi, rikkudes sellega Euroopa Liidu toimimise lepingut. Komisjoni otsuse kohaselt peab riik nõudma ebaseadusliku riigiabi ettevõttelt tagasi.

 

6. Maa korralisest hindamisest ja sellest tulenevatest maamaksu muudatustest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Riigihalduse minister Jaak Aab tutvustab valitsusele ettepanekuid maa korralise hindamise ja sellest tulenevate maamaksu muudatuste kohta.

 

7. Suure väina püsiühendusest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab Suure väina püsiühenduse teemat.

 

8. Volituse andmisest Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate märkimiseks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad volituse andmist Eesti Energia AS-i aktsiakapitali suurendamiseks ja aktsiate märkimiseks.

 

9. Õigusteenuse lepingu sõlmimisest rahapesu tõkestamise nõuete rikkumisega seotud trahvide sissenõudmiseks USAst
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

 

Valitsuse liikmed arutavad õigusteenuse lepingu sõlmimist rahapesu tõkestamise nõuete rikkumisega seotud trahvide sissenõudmiseks USAst.