Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 19. november 2020

19. november 2020 - 10:53

1. Ülevaade COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast
Esitaja: riigisekretär Taimar Peterkop

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate koroonaviiruse levikuga seotud olukorrast.

 

2. Analüüs avaliku teabe seaduse juurdepääsupiirangutest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Valitsuse liikmed saavad ülevaate avaliku teabe seaduse analüüsist.

 

3. Eesti küla- ja maaelu arendamisest ja elluviimisest
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Maaeluminister Arvo Aller annab ülevaate Eesti küla- ja maaelu arendamisest.

 

4. Kohtunõude täitmisest VEB fondi asjus
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Rahandusminister Martine Helme esitab valitsuse liikmetele ülevaate kohtumäärusest VEB Fondi kohtuasjast.

 

5. Kinnistutele juurdepääsust
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Kinnistutele juurdepääs on olnud probleemiks viimase paarikümne aasta jooksul. Üheks peamiseks põhjuseks on olnud maade tagastamisel või erastamisel tekkinud olukorrad, kus varem laiemalt kasutuses olnud teed hakkasid kuuluma eraomanikele, kes on tee sulgenud, ei luba neid teistel enam kasutada või esitavad selleks ebamõistlikke tingimusi. Valitsuse liikmed arutavad kinnistutele juurdepääsu probleemi.

 

6. Ülevaade teisesest arvamusest PPP mudeli kohta
Esitajad: rahandusminister Martin Helme

 

2019. aasta detsembris kiitis valitsus heaks PPP põhimõtted ja juhised, mille alusel riik saab koostöös erasektoriga välja ehitada suuri taristuprojekte. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium said ülesande valmistada ühiselt ette PPP pilootprojekt, milleks maanteeameti soovitusel valiti Libatse-Nurme teelõigu väljaehitamine.

Rahandusministeerium tutvustab valitsusele täiendavaid finantsarvutusi Libatse-Nurme teelõigu 2+2 rajaliseks ehitamise sotsiaal-majandusliku tasuvuse kohta. Arvutused kinnitavad, et teelõigu 2+2 rajaliseks ehitamine PPP tehinguna on tasuv. Rahandusministeerium, maanteeamet ja riigi tugiteenuste keskus korraldavad konsultatsiooniteenuse hanget Libatse-Nurme teelõigu ehitamiseks avaliku ja erasektori koostöös. Konsultatsiooniteenuse hanke edukas pakkuja selgub novembrikuu jooksul.

 

7. Konkurentsiameti rahastusmudelist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Konkurentsiametile on seoses EL direktiividega lisandumas 2021. aastal mitmeid täiendavaid ülesandeid, mille täitmiseks ameti eelarves raha puudub. Vajalik on lisarahastus 0,7 miljonit eurot.

Justiitsministeerium teeb ettepaneku töötada välja seaduseelnõu, millega osa konkurentsiameti eelarvest laekuks ameti reguleeritavatelt ettevõtjatelt järelevalvetasuna.

 

8. Televisioonisignaali SD/HD-paralleeledastuse pikendamisest ja üleminekust HD-edastusele
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Kultuuriministeerium teeb ettepaneku pikendada paralleeledastust veel 2 aastaks, et tagada ligipääsu Eesti Rahvusringhäälingu teleprogrammidele vabalevi kaudu, mis mõjutab eeskätt hajaasustusega aladel elavaid või vähemkindlustatud leibkondi. Valitsuse liikmed arutavad televisioonisignaali paralleeledastuse pikendamisega seotud küsimusi.

 

9. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad koroonaviiruse leviku tõkestamisega seotud küsimusi.

 

10. Kinnistute RKASilt riigile omandamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab, haridus- ja teadusminister Mailis Reps

 

Valitsuse liikmed arutavad kinnistute RKAS-ilt riigile omandamise küsimusi.

 

11. Eelhinnangust laenu menetlusse võtmise kohta
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Valitsuse liikmed annavad eelhinnangu KredExi laenu andmise menetlusse võtmise kohta.