Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 16. aprill 2020

16. aprill 2020 - 11:05

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmetest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud olukorra arutelu.

 

2. Eesti keelevaldkonna arengukava 2021–2035 koostamise ettepanekust
Esitaja: haridus- ja teadusminister Mailis Reps

 

Eesti keelevaldkonna koostamise ettepanekus antakse ülevaade arengukava koostamise vajadusest, keelevaldkonna praegusest olukorrast, poliitikasuundadest ja tegevustest ning sihtidest, mis soovitakse saavutada aastaks 2035. Samuti antakse ülevaade arengukava väljatöötamise protsessist ja ajakavast ning esitatakse rakendamisega kaasnevate mõjude esialgne analüüs.

 

3. Maa korralisest hindamisest ja sellest tulenevatest maamaksu muudatustest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus arutab maa korralist hindamist ja sellest tulenevalt maamaksu muudatusi.

 

4. Kasutusvalduse lepingute pikendamisest
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

 

Valitsus arutab maa kasutusvalduse lepingu pikendamisega seotud küsimusi.

 

5. Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud taotlustest, mille puhul võidakse kodakondsus anda üksnes erandina
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Valitsus arutab erandina kodakondsuse saamise taotlusi.

 

6. Täitesüsteemi ümberkorraldamisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Valitsuse liikmed arutavad täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsiooniga seotud küsimusi.

 

7. Täiendavatest tegevustest Ida-Virumaa arengu kiirendamisel ja õiglase ülemineku kava koostamise aluspõhimõtetest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsuse liikmed arutavad Ida-Virumaa arengu kiirendamisega seotud küsimusi ja õiglase ülemineku kava koostamise alusõhimõtteid.

 

8. Pensioni II samba reformi tähtaegseks elluviimiseks vajalikest IKT investeeringutest
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Pensioni II samba reform, mis jõustub alates 2021, toob kaasa muudatusvajaduse pensionite arvestuses, mistõttu on vajalik muuta ka inimeste senist pensioniarvestust ja muid teenuseid, mis on seotud kogumispensioni maksetega.