Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 13. juuni 2019

13. juuni 2019 - 10:10

Stenbocki maja, 13. juuni 2019

1. Sünkroniseerimise hetkeseisust ja poliitilisest teekaardist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Eesti, Läti ja Poola peaministrid, Leedu president ning Euroopa Komisjoni president allkirjastasid möödunud aasta 28. juunil poliitilise teekaardi Balti riikide sünkroniseerimiseks Kesk-Euroopa sagedusalaga 2025. aastaks. Selle tulemusena on Balti riikide põhivõrguettevõtjad sõlminud mandri-Euroopa põhivõrguettevõtjatega liitumislepingu Balti riikide elektrisüsteemi ühendamiseks mandri-Euroopa võrkudega. 

Majandus- ja taristuminister tutvustab valitsuskabinetile projekti edasist käiku.

2. Riigikaitseseaduse eelnõust ja teistest riigikaitsega seotud eelnõudest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Justiitsminister esitab valitsusele ülevaate riigikaitseõiguse revisjoni raames koostatud eelnõude olulisematest muudatustest. Muudatuste eesmärk on ajakohastada ja ühtlustada riigikaitset puudutavad sätted eri seadustes.

3. Kohtuvaidluse lepingulise esindaja kulude hüvitamisest Vabariigi Valitsuse reservist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Justiitsminister Raivo Aeg informeerib valitsust Tallinna Halduskohtusse esitatud Saare Wind Energy OÜ kaebusest valitsuse korraldusele, millega keelduti hoonestusloa menetluse alustamisest meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule. Justiitsminister teeb valitsusele ettepaneku Vabariigi Valitsuse lepingulise esindaja kulude kandmiseks Vabariigi Valitsuse reservist.

4. Biomassi kasutamise võimalustest Narva elektrijaamades
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Minister tutvustab valitsuskabineti liikmetele biomassi kasutamise võimalusi Narva elektrijaamades.

5. AS Eesti Liinirongid veeremipargi täiendamisest riigisisese reisirongiliikluse korraldamiseks
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Majandus- ja taristuminister informeerib valitsuskabineti liikmeid rongide ostuhankest.