Sa oled siin

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 1. august 2019

1. august 2019 - 10:05

Stenbocki maja, 1. august 2019

1. Strateegilise planeerimise tulemusvaldkondade ja valdkonna arengukavade arvu vähendamisest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

Rahandusminister esitab valitsusele ettepanekud arengukavade arvu vähendamiseks.

2. Välisriikides avalike teenuste korraldusest eestlaskonnale ja e-residendi digitaalse isikutunnistuse menetlusest
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab valitsusele ülevaate peamistest murekohtadest, praegu töös olevatest projektidest olukorra leevendamiseks ning eesmärkidest aastaks 2022.

Eesti välisesinduste ülesanne on osutada Eesti kodanikele ning välisriigi kodanikele konsulaarteenuseid. See tähendab, et välisriikides osutatakse Eesti kodanikele konsulaarseaduses ette nähtud avalikke teenuseid meie välisesinduste vahendusel, ilma et kodanik peaks Eestisse kohale sõitma. Esmaseks sihiks on nii Eesti kodanikule kui ka välisriigi kodanikule pakkuda võimalikult mugavat ja soodsat teenust.

3. Eesti riigi lõimumis- ja kohanemisteenuste analüüsist
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

Kultuuriminister annab ülevaate läbiviidud analüüsist. Selle eesmärk on kaardistada kohanemis- ja lõimumisteenused, mida pakutakse neljale sihtrühmale - teistest rahvustest püsielanikele, uussisserändajatele, eestlastele ning rahvuskaaslastele ja tagasipöördujatele - ning teha ettepanekud nende tulemuslikumaks korraldamiseks. Analüüs toetab arengukava "Lõimuv Eesti 2020" tegevuste üldeesmärki, milleks on sotsiaalselt sidus Eesti ühiskond, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ning jagavad demokraatlikke väärtusi.

4. Ettepanekutest prokuratuuris eriprokuröri ametikoha loomiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Justiitsminister esitab analüüsi ja ettepanekud prokuratuuriseaduse muutmiseks.

5. Vabariigi Valitsuse seaduse eelnõu kontseptsioonist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Riigireform on valitsuse üheks poliitiliseks prioriteediks ning valitsusliidu aluspõhimõtteks aastateks 2019-2023. Selle elluviimiseks ongi valitsuse tegevusprogrammi punkt andnud justiitsministrile ülesandeks esitada koostöös riigihalduse ministri ja riigisekretäriga valitsusele Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsioon.

6. Analüüsist ja ettepanekutest loomemajanduse toetuste tulemuste kohta ja loomemajanduse toetamiseks
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

Valitsusliidu aluspõhimõtete järgi aastateks 2019–2023 on peatükis 10 „Kultuur, sport ja noorsootöö“ märgitud ühe punktina, et valitsusliit avardab loomemajanduse ettevõtete võimalusi ning tootearendust, eksporti ja turundust toetavaid riiklikke meetmeid ka loovtööstuse (sh filmitööstuse) ettevõtetele.

Kultuuriminister tutvustab valitsuse liikmetele läbi viidud analüüsi loomemajanduse toetuste tulemuste kohta ja teeb ettepanekud loomemajanduse toetamiseks.

7. Riigireformi tegevuskava 2019-2023, ettepanekutest riigiasutuste ümberkorraldamiseks, üle-eestilisest riigipalgaliste töötajate regioonidesse värbamisest ja ettepanekutest riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimiseks
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

Riigihalduse minister annab valitsuse liikmetele ülevaate järgneva nelja aasta riigireformi planeeritavatest tegevustest, tähtaegadest, asutuste ümberkorralduse ettepanekutest ning riigipalgaliste töökohtade pealinnast väljaviimiseks.

8. Sihtasutuse Vaba Lava Narva tegevuse toetamisest
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

Kultuuriminister esitab valitsusele ettepaneku toetada Vaba Lava Narva tegevust.

9. Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingutest
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister annab ülevaate lepingute sõlmimise protsessist ja eesmärkidest 2022. aastaks.

Tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingute (maksulepingute) eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada lepinguosaliste riikide residentide võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Selleks loobub lepinguosaline riik osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi. Reeglina loovad maksulepingud lepinguga kaetud turgudelt pärit investeeringutele soodsamad maksutingimused ning aitavad kaasa Eesti majanduse kasvule.

10. Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi valitsuse vahelist koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõust
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu

Välisminister esitab informatsiooni Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi valitsuse vahelist koostööd käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõu kohta.