Sa oled siin

Valitsuskabinet arutas alkoholipoliitikat, 07.04.1998

7. aprill 1998 - 0:00

Valitsuskabinet arutas alkoholipoliitikat

 
 

7. aprill 1998

Täna/teisipäeva pärastlõunal toimunud valitsuskabineti nõupidamisel arutas Vabariigi Valitsus esimese küsimusena alkoholi käitlemise seaduse eelnõu.

Alkoholi käitlemise seadusest peaks saama üks osa riigi terviklikust alkoholipoliitikast. See eelnõu sätestab Eestis alkoholi käitlemise, alkoholi käitlemise aruandluse ja statistika üldised põhimõtted ning kehtestab riikliku järelvalve korralduse alused.
Alkoholi käitlemise seaduse eelnõu näeb ette riikliku alkoholi registri loomise ning tegevuslubade väljaandmise korra alkoholi käitlemiseks, st. tootmiseks, hulgi- ja jaemüügiks, sisse- ja väljaveoks, samuti reguleerib erikonfiskeeritud alkoholi käitlemisega seotud küsimusi.

Seni on alkoholi käitlemist reguleeritud peamiselt Vabariigi Valitsuse õigusaktidega, millest olulisem on Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 1994.a. määrusega nr. 4 kinnitatud "Alkoholi, tubaka ja tubakatoodete sisse- ja väljaveo ning müügi korraldamise juhend". Oleks kohasem, kui alkoholi käitlemine oleks reguleeritud mitte haldusaktide tasemel, vaid seadusega.

Valitsuskabineti nõupidamine kohustas ministreid kahe nädala jooksul esitama Majandusministeeriumile ettepanekud seaduseelnõu täiendamise kohta. Ühe kuu pärast peaks alkoholi käitlemise seaduse eelnõu tulema arutusele valitsuse korralisel istungil. Samaks ajaks peaksid valitsuses arutusele tulema ka nimetatud seaduseelnõu rakendamiseks vajalikud parandused haldusõigusrikkumiste seadusesse ja kriminaalkoodeksisse.

Nõupidamisel arutati ka riigi alkoholipoliitika küsimusi üldisemalt. Muuhulgas kerkis üles küsimus maksumärkide rakendamisest alkoholi jaemüügil, mille võimaluste kohta teeb järgmisel kabinetinõupidamisel ülevaate rahandusminister Mart Opmann.