Sa oled siin

Valitsuse tegi otsuse Kurkse väina õnnetusjuhtumi asjus, 30.09.1997

30. september 1997 - 0:00

Valitsuse tegi otsuse Kurkse väina õnnetusjuhtumi asjus30. september 1997

Täna/teisipäeval kuulas Vabariigi Valitsus oma istungil ära 11. septembril 1997. a. Kurkse väinas õppetreeningu ajal toimunud õnnetusjuhtumi põhjuste väljaselgitamiseks ning juhtumi ja päästeoperatsioonide teostamise kohta hinnangu andmiseks moodustatud ministeeriumide-vahelise komisjoni aruande ja tegi alljärgneva sisuga protokollilise otsuse.

Kuulanud ära valitsuskomisjoni esimehe justiitsminister Paul Varuli esitatud 11. septembril 1997. A. Kurkse väinas kaitseväe õppetreeningu ajal toimunud õnnetust uurinud valitsuskomisjoni aruande, nõustuda selles esitatud järelduste ja hinnangutega.

Valitsus otsustab:

  • kuulata valitsuse 7. oktoobri 1997. a. istungil ära Kaitseväe juhataja ettekanne distsipliinist Eesti Kaitseväe üksustes, eriti seoses Kurkse väinas Balti Rahuvalvepataljoni luurerühmaga toimunud õnnetuse, sõdurite sanktsioneerimata massilise lahkumisega Kuperjanovi pataljonist, kaklusega ESTPLA-4 ÜRO missioonil Bosnias, peksmisega ESTPLA-5 Taanis; samuti kaitseväes, sealhulgas BALTBAT-is Kurkse õnnetusjuhtumi järel tarvitusele võetud abinõudest ja distsiplinaarvastutuse rakendamisest asjaosaliste ohvitseride suhtes;
  • kuulata valitsuse 14. oktoobri 1997. a. istungil kaitseministri ettekannet Balti Rahuvalvepataljoni formeerimisest ja kaitseväe üle teostatava tsiviilkontrolli tõhustamise abinõudest, samuti selleks vajalike õigusaktide eelnõude väljatöötamisest ja esitatud tähtaegadest;
  • saata valitsuskomisjoni aruanne Kaitsepolitseiametile seisukoha võtmiseks järgmiste Kurkse õnnetusjuhtumiga seotud kaitseväe ohvitseride võimaliku kriminaalvastutuse suhtes:

kindralmajor Johannes Kert - kaitseväe juhataja,

major Alar Laaneman - BALTBAT-i ülem,

leitnant Ain Rekkand - BALTBAT-i staabi-tagalakompanii ülem,

nooremleitnant Anti Mölter - BALTBAT-i staabi-tagalakompanii siderühma ülem,

noormeleitnant Jaanus Karm - -BALTBAT-i staabi-tagalakompanii luurerühma ülem,

leitnant Meelis Kiili - Rahuoperatsioonide Keskuse ülema kohusetäitja.

  • esitada valitsuskomisjoni aruanne Vabariigi Presidendile, Riigikogu esimehele, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehele ja kaitseväe juhatajale.Valitsus | Government | Peaminister | Prime minister

Webmaster: wmaster[at]rk[dot]ee