Sa oled siin

Valitsuse majandusarengu komisjon sai ülevaate maksejõuetusõiguse revisjonist

16. oktoober 2019 - 18:06

Stenbocki maja, 16. oktoober 2019 – Täna valitsuse majandusarengu komisjonile antud maksejõuetusõiguse revisjonist selgub, et üheks viisiks ausa ärikeskkonna säilitamiseks on luua maksejõuetuse teenistus, mis hakkab tegelema riigipoolse järelevalvega.

„Maailmapanga maksejõuetuse raporti kohaselt on Eesti 47. kohal, samas kui maksejõuetuse valdkonnas tunnustatud riigid nagu Soome, USA, Saksamaa, Norra ja Taani on teisel kuni kuuendal kohal,“ kirjeldab komisjoni tööd juhtiv peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et Eesti maksejõuetuse menetlus on praegusel hetkel kas pikk ja kulukas ning ei täida oma eesmärki tuua võlausaldajatele raha tagasi või jäävad menetlusprotsessid sootuks seisma.

Justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud maksejõuetusõiguse revisjoni eesmärk on anda sisend ausa ärikeskkonna toimimisse Eestis ning leida viise muuta maksejõuetuse-alane menetlus tõhusamaks ja kiiremaks. Ühe võimalustena näebki revisjon maksejõuetuse teenistuse loomist aga ka kohtute spetsialiseerumist ühtlase praktika kujundamisele.  

Maksejõuetusõiguse revisjoni tulemusena on valminud pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis saadetakse peagi kooskõlastamisele ning huvigruppidelt arvamuse saamiseks. Eelnõu jõustumisajaks on planeeritud 1. jaanuar 2021.

Veel esitas ettevõtlus ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo majandusarengu komisjonile ettepanekud välisinvesteeringute soodustamiseks puidu ja IKT sektoris. Lisaks tegi minister ettepaneku lisada väärtuspakkumiste fookusse keemiatööstus. EL-i tööstuspoliitika strateegia raamides on määratud kuus olulist väärtusahelat, millest kolm on rohkemal või vähemal määral seotud keemiatööstusega – madala CO2 ning vesiniku- ja akutehnoloogiate arendamine. Seetõttu on ka Eestil oluline pöörata tähelepanu just keemiatööstuse väärtuspakkumise väljatöötamisele, et me ei jääks nii perspektiivikas harus kõrvaltvaatajaks, vaid oleksime valmis sektoris kõrget lisandväärtust looma.

Taustaks

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide ülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • Majandusarengu komisjoni kuuluvad väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister ning välisminister. Komisjoni juhib peaminister.
  • Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.
  • Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

 
 

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2020|Vabariigi Valitsus

Peaminister Jüri Ratas rääkis SEB ja Swedbanki esindajatega majanduskeskkonnast

Stockholm, 17. jaanuar 2020 - Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Stockholmis SEB ja Swedbanki esindajatega, et rääkida edusammudest rahapesuvastases võitluses ning pankade rollist Eesti majanduses.

15.01.2020|Vabariigi Valitsus

Peaminister Jüri Ratase ettekanne Riigikogus teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, 15. jaanuar 2020

Austatud Riigikogu aseesimees!

Lugupeetud Riigikogu liikmed!

Head saalisviibijad, väga lugupeetud kuulajad!