Sa oled siin

Valitsuse majandusarengu komisjon arutas kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamist

28. august 2018 - 16:16

Stenbocki maja, 28. august 2018 – Majandusarengu valitsuskomisjon arutas tänasel istungil alustavate kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetusmeetme loomist, mis annaks võimaluse suurendada iduettevõtete arvu Eesti ettevõtlusmaastikul ning lihtsustaks nende jõudmist rahvusvahelisele turule.

„Eestis on iduettevõtete alustamise määr Euroopa üks kõrgeimaid ning need on tähtis osa meie majanduskeskkonnast. Kõrgtehnoloogiliste idufirmade majanduslik potentsiaal on meie riigi jaoks kindlasti suur, kuid nende arengut piirab just vähene kapital ettevõtte algfaasis, mistõttu ei jõua paljud neist kasvu ja majandusliku eduni. Seepärast on meile oluline neid ettevõtmisi toetada, mis väljendub hiljem olulises tööhõives, kõrges lisandväärtuses ja sellega kaasnevas kõrgelt tasustatud tööjõu maksutulus,“ selgitas peaminister Jüri Ratas.

„Viimase kümne aasta jooksul on Eesti iduettevõtted kaasanud juba 900 miljonit investeeringuid, millest üle 90 protsendi on välisinvesteeringud. Usun, et Eesti konkurentsivõime rahvusvaheliste investeeringute koju toomiseks kasvaks märgatavalt, kui näitame omapoolset tahet ettevõtete kiiresse arengusse panustada,“ lisas komisjonis iduettevõtete toetamise võimalusi esitanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Valitsuskomisjon leidis, et toetusmeedet iduettevõtete arenguks on vaja, kuid milline see täpselt olema saab, selgub rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüüsi tulemusel. Ettepanekud edasisteks sammudeks esitavad ministrid komisjonile hiljemalt novembris.

Detailplaneeringute protsess kiiremaks
Majandusarengu valitsuskomisjon otsustas istungil teha ka ettepaneku planeerimisseaduse muutmiseks, mis kiirendaks planeeringute menetlemise protsessi. Ettepaneku kohaselt seatakse tähtaeg detailplaneeringu vastuvõtmisele, lühendatakse detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamise tähtaega ning seatakse tähtaeg detailplaneeringusse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu alusel muudatuste sisseviimiseks. Samuti seatakse tähtaeg detailplaneeringu kehtestamisele või kehtestamata jätmisele ning tehakse ettepanek anda valla- või linnavalitsusele õigus enda kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks.

Ettepaneku menetlustähtaegade lühendamiseks planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetluses esitas majandusarengu valitsuskomisjonile Eesti tööandjate keskliit.

„Eesti õiguses tuleks tervikuna püüelda kõigi menetlustähtaegade kahekordse lühendamise poole,“ rõhutas komisjoni arutelul tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

Veel sai majandusarengu valitsuskomisjon ülevaate ravimiameti müügilubade väljaandmise menetlusaegadest.

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide ülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • ​Majandusarengu komisjoni kuuluvad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning välisminister Sven Mikser. Komisjoni juhib peaminister Jüri Ratas.
  • ​Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.
  • Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

 

Veel uudiseid samal teemal

28.01.2019|Vabariigi Valitsus

Majandusarengu komisjon toetab teadus- ja arendustegevuse lisarahastamist

Stenbocki maja, 28. jaanuar 2019

19.12.2018|Vabariigi Valitsus

Valitsuse majandusarengu komisjon: teadus- ja arendustegevust edendab tööjõu liikumine sektorite vahel

Stenbocki maja, 19. detsember 2018 – Valitsuse majandusarengu komisjon sai ülevaate uutest teadus- ja arendustegevuse soodustamise ettepanekutest ja erasektori aktiivsemast kaasamisest teadustegevusse.