Sa oled siin

Valitsuse majandusarengu komisjon arutas kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetamist

28. august 2018 - 16:16

Stenbocki maja, 28. august 2018 – Majandusarengu valitsuskomisjon arutas tänasel istungil alustavate kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetusmeetme loomist, mis annaks võimaluse suurendada iduettevõtete arvu Eesti ettevõtlusmaastikul ning lihtsustaks nende jõudmist rahvusvahelisele turule.

„Eestis on iduettevõtete alustamise määr Euroopa üks kõrgeimaid ning need on tähtis osa meie majanduskeskkonnast. Kõrgtehnoloogiliste idufirmade majanduslik potentsiaal on meie riigi jaoks kindlasti suur, kuid nende arengut piirab just vähene kapital ettevõtte algfaasis, mistõttu ei jõua paljud neist kasvu ja majandusliku eduni. Seepärast on meile oluline neid ettevõtmisi toetada, mis väljendub hiljem olulises tööhõives, kõrges lisandväärtuses ja sellega kaasnevas kõrgelt tasustatud tööjõu maksutulus,“ selgitas peaminister Jüri Ratas.

„Viimase kümne aasta jooksul on Eesti iduettevõtted kaasanud juba 900 miljonit investeeringuid, millest üle 90 protsendi on välisinvesteeringud. Usun, et Eesti konkurentsivõime rahvusvaheliste investeeringute koju toomiseks kasvaks märgatavalt, kui näitame omapoolset tahet ettevõtete kiiresse arengusse panustada,“ lisas komisjonis iduettevõtete toetamise võimalusi esitanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Valitsuskomisjon leidis, et toetusmeedet iduettevõtete arenguks on vaja, kuid milline see täpselt olema saab, selgub rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüüsi tulemusel. Ettepanekud edasisteks sammudeks esitavad ministrid komisjonile hiljemalt novembris.

Detailplaneeringute protsess kiiremaks
Majandusarengu valitsuskomisjon otsustas istungil teha ka ettepaneku planeerimisseaduse muutmiseks, mis kiirendaks planeeringute menetlemise protsessi. Ettepaneku kohaselt seatakse tähtaeg detailplaneeringu vastuvõtmisele, lühendatakse detailplaneeringu avalikust väljapanekust teavitamise tähtaega ning seatakse tähtaeg detailplaneeringusse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu alusel muudatuste sisseviimiseks. Samuti seatakse tähtaeg detailplaneeringu kehtestamisele või kehtestamata jätmisele ning tehakse ettepanek anda valla- või linnavalitsusele õigus enda kehtestatud detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiseks.

Ettepaneku menetlustähtaegade lühendamiseks planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetluses esitas majandusarengu valitsuskomisjonile Eesti tööandjate keskliit.

„Eesti õiguses tuleks tervikuna püüelda kõigi menetlustähtaegade kahekordse lühendamise poole,“ rõhutas komisjoni arutelul tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.

Veel sai majandusarengu valitsuskomisjon ülevaate ravimiameti müügilubade väljaandmise menetlusaegadest.

Taust

  • Peaministri juhitav majandusarengu valitsuskomisjon koguneb kord kuus, et saada ülevaade majanduse seisust, leida lahendusi ministeeriumide ülest koordinatsiooni vajavatele küsimustele, kaasata eksperte ja huvirühmi ning tegeleda majanduskeskkonna arendamisega.
  • ​Majandusarengu komisjoni kuuluvad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, justiitsminister Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Kadri Simson, rahandusminister Toomas Tõniste, tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning välisminister Sven Mikser. Komisjoni juhib peaminister Jüri Ratas.
  • ​Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu.
  • Komisjoni tööd toetab riigikantselei strateegiabüroo.

 

Veel uudiseid samal teemal

29.06.2020|Vabariigi Valitsus

Ekspertkogu: majanduse toetamine peab olema hästi läbi mõeldud ja tulevikku suunatud

Stenbocki maja, Tallinn, 29. juuni 2020 – Täna oma esimesele istungile kogunenud ekspertkogu, kelle eesmärk on valitsuse nõustamine majanduse taaskäivitamise küsimustes. Tõdeti, et kuigi majanduse käekäigu kohta võib leida juba positiivseid märke, pole veel lõpuni selge, mis meid aasta teises pooles ees ootab. Kõlama jäi mõte, et tuleb otsida ja edukalt ära kasutada neid võimalusi, mida pakub pandeemia käigus kiiresti muutuv maailm. Riik saab kindlasti sellele kaasa aidata, näiteks paindliku ja tõhusa ümberõppe, aga ka investeeringute soodustamise kaudu. Täpsemad ettepanekud majanduse elavdamiseks lepitakse kokku suve jooksul.

25.06.2020|Vabariigi Valitsus

Majanduse elavdamise ekspertkogu koosseis on kinnitatud

Stenbocki maja, Tallinn, 25. juuni 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjoni juurde loodud ekspertkogu, kelle eesmärk on nõustada valitsust majanduse ergutamise, inimeste toimetuleku parandamise ja ettevõtete konkurentsivõime kasvatamise küsimustes, koguneb esimesele istungile esmaspäeval, 29. juunil.