Sa oled siin

Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 2. juuli 2020

2. juuli 2020 - 8:44

1. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimused
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.


2. Ülevaade eelarverevisjonist
Esitaja: rahandusminister Martin Helme
 

3. GMO kultuuride kasvatamise (välja arvatud labori- ja teadusuuringud) keelustamisest Eestis
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

Geneetiliselt muundatud organisme võib Eestis kasvatada ainult siis, kui on olemas vastava sisuline luba. Luba antakse igale muundatud organismile eraldi ning sellest lähtuvalt ei ole võimalik ka kehtestada siseriiklikult üldist kasvatamise keeldu, vaid kasvatamist saab keelata juhtumipõhiselt. Selleks, et Eestis oleks võimalik keelustada geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist, tuleks geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusesse selline võimalus sisse viia direktiivi 2015/412 ülevõtmisega.

4. Laulu- ja tantsupidude traditsiooni elujõulisusest ning kollektiivide juhendajate palgatoetuse meetme loomisest
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

Valitsuse liikmed arutavad laulu ja tantsupidude traditsiooni toetamise meetme loomist.


5. Taastuvenergia tasu vähenenud laekumisest põhjustatud kulude kompenseerimisest süsteemihaldurile
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

6. Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest 2020. a rahastatavatest infosüsteemide arendustest (jätkuarutelu)
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem


Jätkuarutelu ministeeriumidelt saabunud ettepanekutest.