Sa oled siin

Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 18. juuni 2020

18. juuni 2020 - 14:19

1. Rohelisest raamatust „Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks kodus“
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna eestvedamisel valmistati perioodil november 2018 – jaanuar 2020 ette roheline raamat „Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks kodus“. Tegemist on aruteludokumendiga, mille eesmärgiks on ergutada mõttevahetusi sotsiaalsektoris uuenduslike (sh tehnoloogiliste) lahenduste rakendamise teemal.

 

2. Transpordiametite ühendamise analüüsi tulemustest ja ettepanekust transpordivaldkonna ühendametite moodustamiseks
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Valitsuskabineti 1. augustil 2019. a nõupidamisel tehti majandus- ja taristuministrile ülesandeks analüüsida Lennuameti, Maanteeameti, Veeteede Ameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti transpordi osakonna liitmist kaheks ametiks, transpordi planeerimise ja investeeringute valdkonna ühendametiks ning transpordi järelevalve valdkonna ühendametiks. Valitsuse liikmed arutavad analüüsi tulemusel tehtud ettepanekuid.

 

3. Hoonete rajamisest riigimajade projekti raames
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsuse liikmed arutavad riigimajade projekti elluviimist.

 

4. Riigitee tunnustele mittevastavate teede üleandmisest kohaliku omavalitsuse üksustele
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Valitsuse liikmed arutavad majandus- ja taristuministri ettepanekuid riigitee tunnustele mittevastavate riigiteede üleandmisest kohalikele omavalitsustele.

 

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

 

6. Autoralli maailmameistrivõistluste (WRC) etapi korraldamisest Eestis 2020. aastal
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Ralli maailmameistrivõistluste (WRC) etapi korraldusõiguse omanik WRC Promoter GmbH on teinud MTÜ-le Estonian Autosport Events ettepaneku ametliku WRC sarja etapi korraldamiseks Eestis 2020. aasta septembris. Valitsuse liikmed arutavad ürituse läbiviimise toetamise võimalusi.

 

7. Tallinn–Pärnu–Ikla maantee Libatse–Nurme teelõigu neljarealiseks ehitamise finantseerimise alternatiivide võrdlusest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

 

Valitsuse liikmed arutavad Libatse-Nurme teelõigu neljarealiseks ehitamise finantseerimist.

 

8. Ülevaade avaliku ja erasektori koostööprojektidest
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad avaliku ja erasektori koostööprojekte.

 

9. Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamisest 2020. aastaks
Esitaja: rahandusminister Martin Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus 2020. aasta riigieelarvesse makstavate dividendide summade üle.

 

10. Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud taotlustest, mille puhul võidakse kodakondsus anda üksnes erandina
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Siseminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ja otsustamiseks korduvalt kriminaalkorras karistatud isikute taotlused Eesti kodakondsuse saamiseks.

 

11. Eesti koolides ja muudes lasteasutustes mahetoidu ja Eestis toodetud toidu laiema kasutamise võimalustest
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Valitsus arutab lasteasutustes mahetoidu laiema kasutamise võimalusi.
 

 

12. Ettepanekutest kooliealiste noorte töökogemuse soodustamiseks
Esitaja: sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Valitsuse liikmed arutavad noorte tööhõive soodustamise võimalusi.

 

13. GMO kultuuride kasvatamise (välja arvatud labori- ja teadusuuringud) keelustamisest Eestis
Esitaja: keskkonnaminister Rene Kokk

 

Geneetiliselt muundatud organisme võib Eestis kasvatada ainult siis, kui on olemas vastava sisuline luba. Luba antakse igale muundatud organismile eraldi ning sellest lähtuvalt ei ole võimalik ka kehtestada siseriiklikult üldist kasvatamise keeldu, vaid kasvatamist saab keelata juhtumipõhiselt. Selleks, et Eestis oleks võimalik keelustada geneetiliselt muundatud organismide kasvatamist, tuleks geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusesse selline võimalus sisse viia direktiivi 2015/412 ülevõtmisega.

 

14. Laulu- ja tantsupidude traditsiooni elujõulisusest ning kollektiivide juhendajate palgatoetuse meetme loomisest
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Valitsuse liikmed arutavad laulu ja tantsupidude traditsiooni toetamise meetme loomist.