Sa oled siin

Valitsuse kabinetinõupidamise päevakord, 11. juuni 2020

11. juuni 2020 - 10:45

1. Eesti seisukohtadest Euroopa Liidu taaskäivitamise kava ja 2021-2027 pikaajalise eelarve kohta Euroopa Ülemkogu 19. juuni 2020. a kohtumisel
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

ELi riigipead ja valitsusjuhid andsid Euroopa Komisjonile ülesandele töötada välja majanduse taaskäivitamise ja investeeringute kava, et vastata COVID-19 viirusepuhangu kriisist tingitud vajadusele majanduse taaskäivitamiseks.

Komisjon esitas 27. mail uuendatud 2021-2027 pikaajalise EL eelarve ning taaskäivitamise kava ettepanekud.

Valitsuse liikmed arutavad Eesti seisukohti.

 

2. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimused
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

 

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.

 

3. Ettepanekutest kohtupsühhiaatria valdkonna korrastamiseks ja kaasajastamiseks
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

 

Kohtupsühhiaatria all mõistetakse meditsiinilist eriala, mille tegevusvaldkond jääb psühhiaatria ja õigusteaduse piirile. Ajalooliselt on kohtupsühhiaatria välja arenenud vanglapsühhiaatriast ehk psüühiliselt haigete vangide süüdivuse hindamisest ja nende ravimisest. Euroopa riikide praktikas on kohtupsühhiaatria valdkonnas suuri erinevusi, sest puuduvad ühised standardid.

Eestis kuuluvad kohtupsühhiaatria valdkonna regulatsioonid justiitsministeeriumi haldusalasse, kuid sotsiaalministeerium korraldab ravi osutamist ning vastava pädevusega spetsialistide (kohtupsühhiaatria- ja kohtupsühholoogiaekspertide) riikliku tellimuse ettevalmistamist.

Valitsuse liikmed arutavad justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi koostöös valminud ettepanekuid valdkonna korrastamiseks ja kaasajastamiseks.

 

4. Riigiasutuste laborite investeeringute vajaduse kavast
Esitaja: maaeluminister Arvo Aller

 

Valitsuse liikmed arutavad laborite investeeringute vajadusi.

 

5. Eesti kodakondsuse saamiseks esitatud taotlustest, mille puhul võidakse kodakondsus anda üksnes erandina
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Siseminister esitab valitsuse kabinetinõupidamisele arutamiseks ja otsustamiseks viie korduvalt kriminaalkorras karistatud isiku taotlused Eesti kodakondsuse saamiseks.

 

6. Politsei- ja Piirivalveameti rahastuse suurendamisest küberkuritegude menetlusvõimekuse arendamiseks
Esitaja: siseminister Mart Helme

 

Valitsuse liikmed arutavad politsei- ja piirivalveameti rahastuse suurendamist küberkuritegevuse vastases võitluses.

 

7. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisest
Esitaja: riigihalduse minister Jaak Aab

 

Valitsus otsustas 2017. a 21. septembril tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi , jaotades vastavad vahendid tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu. Valitsuse liikmed arutavad riigihalduse ministri vastavaid ettepanekuid.

 

8. Ühekordselt Film Estonia filmide tootmise vahendite suunamisest Eesti Filmi Instituudile
Esitaja: kultuuriminister Tõnis Lukas

 

Kultuuriministeerium teeb ettepaneku laiendada 2020-2023. aastal välisinvesteeringutele kehtivat Film Estonia toetuskava ka riigisisestele erainvesteeringutele ning hinnata 2024. aastal koostöös rahandusministeeriumiga meetme mõju.

 

9. Ülevaade Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest 2020. a rahastatavatest infosüsteemide arendustest
Esitaja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem

 

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esitab ülevaate Euroopa Liidu tõukefondide vahenditest 2020. aastal rahastatavatest infosüsteemide arendustest.