Sa oled siin

Valitsuse istung on alanud

16. märts 2017 - 10:25

Vabariigi Valitsus kiitis neljapäeval, 16. märtsil kell 10.00 Stenbocki majas alanud istungil heaks päevakorrapunktid 1-8, 10-12, 14. Need päevakorrapunktid kiideti heaks istungile esitatud kujul.
 

Aruteluks avati punktid 9: Eesti keelenõukogu koosseisu kinnitamine ja 13: Eesti seisukohad Euroopa puhta energia paketi kohta
 

Päevakorda lisati punkt 15: Audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu on algatatud Eesti õiguse vastavusse viimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (2014/56/EL), mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete kohustuslikku auditit. Direktiivi ülevõtmistähtaeg oli 17. juunil 2016.
Direktiivist tulenevate muudatuste eesmärk on muuta audiitorite avaliku järelevalve süsteemi korraldust ja avaliku huvi üksuse määratlust.
 

Päevakorrapunktide kohta saab lugeda lähemalt: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-16317-istungi-kommenteeritud-pa...
 

Aruteluks avatud päevakorrapunkti kohta jälgi teateid otse valitsuse istungilt: http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/otse-valitsuse-istungilt