Sa oled siin

Valitsuse istung on alanud

12. jaanuar 2017 - 10:13

Päevakorrapunktide kohta saab lugeda lähemalt: https://valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-12012017-istungi-kommenteeritud-paevakord

Aruteluks avatud päevakorrapunktide kohta jälgi teateid otse valitsuse istungilt:

http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/otse-valitsuse-istungilt

Istungi päevakorda lisati punkt 12: Hooajatööle esitatavad nõuded ja hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu.

Eelnõu on välja töötatud, et rakendada välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muudatusi, millega võetakse Eesti õigusesse muuhulgas üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/36/EL kolmandate riikide kodanike hooajatöötajatena riiki sisenemise ja seal viibimiste tingimuste kohta.

Seaduse muudatustega reguleeritakse kolmandate riikide kodanike Eestis hooajalist töötamist. Kui varem pidi hooajatöötaja töötasu olema mitte väiksem kui Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutis, siis edaspidi seda tingimust ei kohaldata. Kolmanda riigi kodanikust hooajatöötaja võib varasema kuue kuu asemel töötada üheksa kuud 12-kuulise perioodi jooksul. Tööandja peab tõendama, et välismaalasest hooajatöötaja on majutatud eluruuminõuetele vastavas eluruumis või majutusettevõttes. Välismaalase Eestis hooajatöö tegemise eelduseks ei ole elamisluba, vaid Eesti või Schengeni viisa olemasolu. Ilma viisata võib välismaalase registreerida Eestis hooajatööle Vabariigi Valitsuse viisanõudest loobumise otsuse alusel.

Kehtiva seaduse kohaselt on hooajatöötajana lubatud töötada üksnes põllumajandussaaduste töötlemisega seotud hooajatöödel. Seaduse muudatustega antakse Vabariigi Valitsusele volitus kehtestada hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu (taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad; metsamajandus ja metsavarumine; kalapüük ja vesiviljelus; toiduainete tootmine; alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud veel tootmine; majutus ning toidu ja joogi serveerimine) ning lühiajalise töötamise tingimused hooajatöö eesmärgil.

Määrusega kehtestatav hooajast sõltuvate tegevusalade loetelu annab tööandjatele võimaluse leevendada hooajatöödel esinevat tööjõupuudust.