Sa oled siin

Valitsuse istung

14. september 2000 - 11:04

Valitsuse istungi päevakorra kava avaldab valitsuse kommunikatsioonibüroo siin reeglina istungile eelneval päeval.

Istungil otsustab valitsus tema pädevusse kuuluvaid küsimusi - kehtestab õigusakte ja teeb ametlikke otsuseid. Istungid on täpselt reglementeeritud ja põhjalikult ettevalmistatud. 

Ettepanekuid õigusaktide eelnõude ja muude küsimuste istungi päevakorda võtmiseks teevad valitsuse liikmed. Istungile esitatavad materjalid valmistavad ette ministeeriumid.

Valitsuse korralised istungid toimuvad tavaliselt üks kord nädalas, neljapäeviti algusega kell 10 Tallinnas Stenbocki majas.

Peaminister kinnitab istungi päevakorra kava reeglina kolmapäeviti. Istungi alguses võib istungi juhataja ministri ettepanekul otsustada kiireloomulise asja lisamise päevakorda.

Loe lisaks valitsuse veebilehelt

Vabariigi Valitsuse istungid