Sa oled siin

Valitsuse 22.8.2019 istungi kommenteeritud päevakord

21. august 2019 - 15:49

Valitsuse istung algab Stenbocki majas homme kell 10.00. Tegemist on eelinfoga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad kell 12 toimuval pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu ning sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lisainfo: Maria Murakas, tel. 5219572


1. Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: protokolli märgitava otsuse eelnõu

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

2. Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel 29. ja 30. augustil 2019 (Gymnich)
Esitaja: välisminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Välisministeerium esitab valitsusele Eesti seisukohad 29. ja 30. augustil 2019 Helsingis toimuvaks Euroopa Liidu välisasjade nõukogu mitteametlikuks kohtumiseks (Gymnich).

Euroopa Liidu riikide välisministrid kohtuvad Helsingis, et arutada Lähis-Ida arenguid, keskendudes olukorrale Pärsia lahes, Süürias, Liibüas ja Lähis-Ida rahuprotsessis. Teine päev pühendatakse Euroopale ja Arktikale ning koos Lääne-Balkani riigipeadega arutatakse regionaalset arengut piirkonnas.

3. Eesti seisukohad Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikul kohtumisel 28. ja 29. augustil 2019
Esitaja: kaitseminister Jüri Luik
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

Kaitseminister esitab valitsusele heaks kiitmiseks Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 28. ja 29. augustil 2019 Helsingis toimuvaks kaitseministrite mitteametlikuks kohtumiseks.

4. Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivist
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg
Tüüp: ülevaade

Justiitsministeerium ei ole õigeaegselt üle võtnud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/800, mis käsitleb kriminaalmenetluses kahtlustatavate või süüdistatavate laste menetluslikke tagatisi. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 11. juuni 2019.

Direktiiv on osaliselt üle võetud juba kehtiva Eesti õigusega, millest on teavitatud ka Euroopa Komisjoni. Lisaks on direktiivi ülevõtmiseks vajalik vastu võtta karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis on esitatud Riigikogule menetlemiseks juulis 2019.

Direktiivi ülevõtmise hilinemise peamise põhjusena toob justiitsministeerium välja ressursipuudust kriminaalõiguse valdkonnas, mis oli tingitud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest, ametnike vahetusest ja puudumisest, suurest koormusest rahapesu ja küberkuritegevuse teemadel.

Lisaks koondati otstarbekuse huvides samasse eelnõusse ka teise direktiivi ülevõtmisega seonduvad muudatused.