Sa oled siin

Valitsuse 17.3.20 erakorralise istungi kommenteeritud päevakord

17. märts 2020 - 17:19

1. Kaitseliidu kaasamine avaliku korra kaitsesse eriolukorra ajal
Esitaja: siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Valitsus arutab siseministeeriumile loa andmist kaasata Eesti riigipiiri kontrollimiseks kaitseliitu. Oma nõusoleku selleks on kaitseliidu kõrval andnud ka kaitseministeerium ja vabariigi president. Ühes ööpäevas võib kaasata kuni 150 kaitseliidu liiget. Kaitseliitu võib kaasa selle ülesande täitmiseks kuni 30 päevaks.

Alates tänasest taastas Eesti ajutiselt piirikontrolli ka Euroopa Liidu sisepiiridel, selleks et tõkestada koroonaviiruse laiemat levikut. Piirikontroll on taastatud Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiridel ning sadamates ja lennujaamades Eestisse sisenevatele inimestele. Riigipiiri valvamise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud riigipiiri ületamine piiripunktide vahelisel alal.

Siseministeeriumil ja tema valitsemisala asutustel ei ole võimalik töö ümberkorraldamisel katta kogu vajadust piirikontrolli- ja valve teostamiseks. Täiendavat mehitatust on vaja, et tõkestada määratud sulgemispunktides läbipääs ja tagada avalik kord läbipääsuks avatud piiripunktides.

 

2. Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas, siseminister Mart Helme
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Eelnõu kohaselt nähakse avaliku korra tagamise huvides ette alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00. Öise alkoholimüügi piirang kehtib  kuni eriolukorra lõppemiseni.

Piirangut ei kohaldata rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale.

 

3. Eesti seisukohad Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide 17. märtsi 2020. a telekonverentsil
Esitaja: peaminister Jüri Ratas
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu istungil

 

Valitsus kinnitab Eesti seisukohad täna õhtul toimuva Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide telefonikonverentsi jaoks. EL valitsusjuhtide telefonikonverentsi eesmärk on leida ühine lähenemine neljas töösuunas: viiruse COVID19 leviku tõkestamine piirimeetmete kehtestamisel; meditsiinivarustuse tagamine; teadus- ja arendustegevuse edendamine viiruse leviku tõkestamiseks ja majandusmõjude leevendamine.