Sa oled siin

Valitsuse 13.7.2017 istungi kommenteeritud päevakord

12. juuli 2017 - 17:34

Valitsuse istung algab Stenbocki majas kell 10. Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga ja istungile võidakse lisada täiendavaid päevakorrapunkte. Kava kohaselt osalevad istungijärgsel pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas, siseminister Andres Anvelt ja riigihalduse minister Jaak Aab.

Pressikonverents algab kell 12 Stenbocki maja pressiruumis. Palume kohal olla hiljemalt kell 11.45.

Lisainfo: Kateriin Pajumägi, kateriin.pajumagi[at]riigikantselei[dot]ee, 56 498580

 

1. Arvamuse andmine seaduseelnõude kohta
1) Arvamuse andmine ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE) kohta

Esitaja: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Riigikogu sotsiaalkomisjon eesmärgiga kaasa aidata ravimite järjepidevale saadavalolekule Eesti patsientide raviks.

Seadusemuudatusega võetakse üle Euroopa Liidu direktiivi nõue, mille kohaselt kaotab ravimi müügiluba kehtivuse, kui müügiloa väljastamisest kolme aasta jooksul ei ole ravimit tegelikult turustama hakatud. Nähakse ette, et Ravimiamet võib tunnistada müügiloa kehtetuks, kui ravim ei ole Eestis kolme järjestikuse aasta jooksul müügiloa hoidjalt kättesaadav, välja arvatud, kui rahvatervise huvides on vajalik müügiluba kehtima jätta.

Sotsiaalministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu toetada, sest eelnõus kavandatud lahendus aitab kaasa ravimite järjepidevale saadavalolekule patsientidele ja mõjutab ravimi müügiloa hoidjaid tegelikkuses oma müügiloaga ravimeid Eestis turustama.

Sotsiaalministeerium teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku eelnõu toetada.

 

2) Arvamuse andmine tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE) kohta
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste
Tüüp: Arvamuse andmine

 

Eelnõu on algatanud Eesti Reformierakonna fraktsioon eesmärgiga taastada tulumaksuseaduses võimalus esitada abikaasadel ühine tuludeklaratsioon.

Eestis kehtiv seadus koos hiljuti vastuvõetud täiendava muudatusega (eelnõu 458 SE) võimaldab abikaasadel sisuliselt ühiseid mahaarvamisi ühe abikaasa tulude ebapiisavuse korral. Seega on seaduse hiljutiste muudatuste mõju üsna lähedal sellele, mis kehtis abikaasade ühisdeklaratsiooni korral kuni 31. detsembrini 2016.

Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada.

 

3) Arvamuse andmine kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE) kohta
Esitaja: maaeluminister Tarmo Tamm
Tüüp: Seaduse eelnõu

 

Eelnõu on algatanud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon eesmärgiga tagada põllu- ja metsamaa jäämine võimalikult suurel määral Eesti kodanike omandusse. Eelnõuga soovitakse muuta kolmandate riikide kodanike või juriidiliste isikute poolt põllumajandus- ja metsamaa omandamise tingimusi rangemaks. Lisanduvad reeglid keelenõuete, samuti hariduse ja oskuste nõuete täitmise kohta.

Maaeluministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada.

 

2. Volituse andmine MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus lõpetamiseks
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit volitatakse hääletama MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus (EITK) lõpetamiseks. Keskuse ülesanded, mis on vajalikud tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni täitmiseks ning ettevõtete tervikliku arendustegevuse toetamiseks võtab üle EAS.

Keskuse asutasid 2013. aastal Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde tugiteenuste osutamiseks ja koolituste korraldamiseks. Läbiviidud auditist selgub, et keskuse toimemudel erineb mujal maailmas kasutatavatest, kus vastavad keskused on osa ettevõtlust toetavatest organisatsioonidest ning intellektuaalomandi teenused on otseselt seotud ettevõtte tervikliku arendamisega. Sel moel teenib intellektuaalomandi poliitika paremini ettevõtete vajadusi ning oodatav mõju ettevõtlusele ja majandusele tervikuna on suurem. Ligi pool klientidest ei tunneta praegu EITK teenuste mõju oma tegevusele. Lisaks ei suuda EITK täita riigi ootusi siduda intellektuaalomandi teenused senisest jõulisemalt ettevõtete toote- ja tehnoloogiaarendusega nii, et see omaks mõju majandusele ja ettevõtlusele.

 

3. Justiitsministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Justiitsminister teeb ettepaneku vabastada Norman Aas justiitsministeeriumi kantsleri ametikohalt tema enda soovil alates 3. septembrist 2017. Aas siirdub tööle erasektorisse.

Norman Aas on töötanud riigi teenistus 20 aastat, neist 9 aastat peaprokurörina ning viimased 3 aastat justiitsministeeriumi kantslerina. Peaprokurörina on tal olnud oluline roll prokuratuuri kui organisatsiooni üles ehitamisel. Ta oli riigi peaprokuröriks ajal, kui prokuratuurist sai kogu kriminaalmenetluse juht. Justiitsministeeriumi kantslerina on oluline tema panus Eesti seadusandluse arendamisel.  

 

4. Justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Justiitsminister teeb ettepaneku nimetada Tõnis Saar justiitsministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 4. septembrist 2017 kuni 3. septembrini 2022. Avaliku teenistuse seaduse kohaselt nimetab kantsleri ametisse valitsus, olles ära kuulanud avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse.

Tõnis Saar on omandanud 2000. aastal Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse kraadi ärikorralduse erialal ja 2004. aastal London City University Cass Business School´is magistrikraadi juhtimises. Aastatel 1998-2000 töötas ta audiitorina KPMG Estonia AS-s, 2000-2003 Riigikontrollis vanemaudiitorina ja nõunikuna. Juhtimiskogemust on Tõnis Saarel 15 aastat, sellest 11 aastat tippjuhina. Aastatel 2004-2012 töötas ta Riigikontrollis direktorina. Alates 2012. aasta maist kuni praeguseni on Tõnis Saar välisministeeriumi halduse asekantsler.

 

5. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Vändra vallale (Veehoidla kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Vändra vallas Allikõnnu külas asuva Veehoidla kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Vändra vallale tuletõrje veevõtukohtade rajamiseks.

 

6. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Kiili vallale (Kangru alevikus asuvad kergliiklustee kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Kiili vallas Kangru alevikus asuvate kinnistute otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Kiili vallale. Neljal kinnistul asuvad 2009., 2012. ja 2014. aastal rajatud kergliiklusteed ning ühele on kavas rajada kergliiklustee 2017. aasta jooksul.

 

7. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Häädemeeste vallale (Ranna pumbajaama kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Ranna pumbajaama kinnistu otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Häädemeeste vallale Kabli küla majapidamiste varustamiseks tarbeveega.

 

8. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Vändra vallale (Vändra alevis Pärnu-Paide mnt 41 asuv kinnistu)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Vändra alevis Pärnu-Paide mnt 41 asuva kinnistu otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks Vändra vallale toimetulekuraskustega isikutele sotsiaalteenuse osutamiseks. Kinnistule on kavas rajada kaasaegne õppeaed, et võimaldada nii igapäevaelu toetamise teenust kui ka toetatud elamise teenust vajavatele isikutele töötamist aias. Vändra alevi sotsiaalmaja eesmärk on aidata kaasa vanurite toimetulekuraskuste ennetamisele, kõrvaldamisele ja kergendamisele ning puuetega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele.

 

9. Nõusolek Keskkonnaministeeriumile riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tallinnale (Rannamõisa tee T32 ja Tehnika tn 23a asuvad kinnistud)
Esitaja: keskkonnaminister Siim Kiisler
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Keskkonnaministeeriumile antakse nõusolek Rannamõisa tee T32 ja Tehnika tn 23a asuvate kinnistute otsustuskorras tasuta võõrandamiseks Tallinnale Haabersti ringristmiku ja Rannamõisa tee laienduse ehitamiseks ning Kelmiküla lasteaia mängu- ja liikumisruumi laiendamiseks.

 

10. Eesti Vabariigi erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamine ja tagasikutsumine
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Protokolli märgitava otsuse eelnõu

 

Välisminister teeb valitsusele ettepaneku erakorraliste ja täievoliliste suursaadikute nimetamiseks ja tagasikutsumiseks.

 

11. Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta
Esitaja: välisminister Sven Mikser
Tüüp: Eesti seisukohad Euroopa Liidu dokumentide kohta

 

Euroopa Komisjon saatis Eestile 18. mail 2017 ametliku kirja rikkumismenetluses nr 2017/2072, mis puudutab elektrienergia (2009/72/EÜ) ja maagaasi siseturu ühiseeskirjade (2009/73/EÜ) direktiive. Euroopa Komisjon juhib tähelepanu EL-i tarneettevõtjate Eesti äriregistris registreerimise kohustusele, riikliku reguleeriva asutuse sõltumatusele ning pädevusele kiita heaks gaasi transiitvoo tariife ja kehtestada karistusi. Eesti vastab, et etteheidete kõrvaldamiseks muutis Eesti elektrituruseadust ja maagaasiseadust ning on valmis edasiseks koostööks Euroopa Komisjoniga suurema õigusselguse saavutamiseks.

 

12. Kaitsepolitseiameti teenistuskohtade arvu määramine
Esitaja: siseminister Andres Anvelt
Tüüp: Korralduse eelnõu

 

Vastavalt julgeolekuasutuste seadusele määrab Vabariigi Valitsus korraldusega julgeolekuasutuse teenistuskohtade arvu.