Sa oled siin

Valitsus võttis vastu otsuse Eesti Õigustõlke Keskuse ühendamiseks Justiitsministeeriumiga

1. detsember 2005 - 11:50

TÄIENDAV PÄEVAKORRAPUNKT: Valitsuse tänase korraldusega korraldatakse 1. veebruariks 2006. a ümber justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Õiguskeele Keskus ja ühendatakse see Justiitsministeeriumiga. Seoses selle otsusega muudetakse vastavalt ka Justiitsministeeriumi põhimäärust.

Eesti Õiguskeele Keskuse ümberkorraldamise eesmärgiks on õiguskeele küsimustega seonduvate ülesannete otstarbekam täitmine, hoides samas kokku halduskulusid.

Pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga on Eesti Õiguskeele Keskuse ülesanded märkimisväärselt muutunud ja töömaht tõlkimise osas vähenenud, kuna EL õigusakte tõlgivad EL institutsioonide juures olevad tõlketeenistused.
Keskuse ülesanded eesti õiguskeele arendamise ja kaitse ning õigusterminoloogia korrastamise osas on seotud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome büroo funktsiooniga ning nende täitmiseks luuakse õigusloome büroo baasil talitus, mis tegeleb üldisemate õigusloome kvaliteedi (sh õiguskeele) küsimustega.

Iseseisva asutusena tegutsemisega on kaasnenud ka kulud seoses asutuse teenindamiseks ja töö korraldamiseks vajalikke tugifunktsioonide täitmisega, mida Justiitsministeerium ei pea otstarbekaks. Kõigile keskuse koosseisulistele töötajatele (10) tehakse ettepanek asuda ametisse Justiitsministeeriumis. Tugifunktsioone hakkavad täitma ministeeriumi vastavad struktuuriüksused.

Eesti Õiguskeele Keskuse ümberkorraldamiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Justiitsministeeriumi ja Eesti Õiguskeele Keskuse esindajad.
Komisjoni ülesandeks on ümberkorraldamisega seonduvate toimingute korraldamine (likvideerimisbilansi ja lõppbilansi koostamine, riigivara inventuuri tegemine, asjaajamise ja riigivara üleandmine-vastuvõtmine). Komisjoni tööd teenindab Justiitsministeerium.

Ümberkorraldamise tulemusel lõpetab Eesti Õiguskeele Keskus tegevuse, tema põhimäärus tunnistatakse kehtetuks ja eelarveassigneeringud suletakse. Eesti Õiguskeele Keskusest Justiitsministeeriumisse ametisse asuvate töötajate kasutamata puhkusepäevad kantakse üle Justiitsministeeriumi personaliarvestusse.