Sa oled siin

Valitsus võttis seisukoha AS Narva Elektrijaamad äriplaani suhtes, 23.09.1997

23. september 1997 - 0:00

Valitsus võttis seisukoha AS Narva Elektrijaamad äriplaani suhtes23. september 1997


Valitsus arutas tänasel istungil majandusministri ettepanekul AS Narva Elektrijaamad Äriplaani, kuid ei kiitnud seda esitatud kujul heaks. Valitsus ei kiitnud esitatud kujul heaks ka äriplaanis sisalduvat ühisprojekti kontseptsiooni.

Valitsus arvestas otsust tehes AS Narva Elektrijaamad Äriplaanile 27 erineva eksperdi ja ekspertgrupi poolt antud hinnanguid. Majandusminister Jaak Leimanni kinnitusel oli äriplaani analüüsi kaasatud palju kompetentseid organisatsioone ja üksikisikuid.


Äriplaani arutas kahel korral ka energeetikanõukogu. Üksteisest sõltumatutes aruteludes ja hinnangutes toodi ministri sõnul välja rida sarnaseid puudusi.

Valitsus arutas täna ka elektrijaamade tulevast erastamist ning fikseeris, et elektrijaamade tulevase erastamise ettevalmistamisel tuleb arvesse võtta muuhulgas järgmisi eeldusi:

- Erastamisel tuleb säilitada riigi osalus elektrijaamades vähemalt 51 protsendi ulatuses ning riigile peab jääma õigus endale kuuluvaid aktsiaid vabalt võõrandada.

- Turgu võib garanteerida mitte rohkem kui 75 protsendi ulatuses ning mitte kauem kui 6-8 aastat.

- Omakapitali tootlikkus esimesel viiel aastal ei saa olla üle 12 protsendi ning alates kuuendast aastast mitte üle 8 protsendi.

- Reaalne elektrihinna muutuse prognoos peab arvestama kõiki põhilisi omahinna komponente.

Valitsuse hinnangul tuleb fikseerida erastajapoolne kohustus investeerida uude tehnoloogiasse ja keskkonnakaitsesse; samuti kohustus eraldisteks sotsiaalfondi erastamisega kaasnevate regionaalsete probleemide leevendamiseks.

Jaak Leimanni sõnul on valitsuse huvi leida Eesti jaoks parim lahendus. "Oleme lähtudes nimetatud seisukohtadest avatud edasistele läbirääkimistele, loomulikult ka NRG-ga."Valitsus | Government | Peaminister | Prime minister

Webmaster: wmaster[at]rk[dot]ee