Sa oled siin

Valitsus vabastas ametist Lääne maavanema, 12:03, 20.07.1999

20. juuli 1999 - 0:00

Valitsus otsustas vabastada ametist Lääne maavanem Arder Väli.

Toompeal,

20. juulil 1999

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele saab valitsus maavanema ennetähtaegselt ametist vabastada peaministri ettepanekul oma motiveeritud otsusega.

Arvestades Lääne maavanema Arder Väli üldtunnustatud kõlblusnormidega ja ametnikele esitatavate eetiliste nõuetega vastuolus olevat käitumist ebakaines olekus maavalitsuste suvepäevadel Jõgevamaal Rannal 19. juunil 1999. a, millega Arder Väli pani toime kõrgemat riigiametnikku ja valitsusasutust diskrediteeriva vääritu teo avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 84 punkti 3 tähenduses, määrata 20. juulil 1999. a avaliku teenistuse seaduse paragrahvi 118 lõike 1 alusel Lääne maavanemale Arder Välile distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamine vääritu teo eest.

Avaliku teenistuse seaduse paragrahv 84 punkt 3 määratleb vääritut tegu süülise teona, mis on vastuolus üldtunnustatud kõlblusnormidega, ametnikule esitatavate eetiliste nõuetega või diskrediteerib ametnikku või ametiasutust, sõltumata sellest, kas niisugune tegu pandi toime teenistuses või väljaspool teenistust.

Avaliku teenistuse seaduse paragrahv 118 punkt 1 käsitleb teenistusest vabastamist distsiplinaarsüüteo eest, mille kohaselt võib ametniku teenistusest vabastada nimetatud seaduse paragrahvis 84 sätestatud distsiplinaarsüüteo eest.

Valitsus leiab, et kõrge riigiametniku käitumine peab olema etaloniks kõigile teistele, seetõttu ei pea valitsus võimalikuks Lääne maavanema jätkamist tema ametikohal.