Sa oled siin

Valitsus toetab ujumise algõpetuse taseme tõstmist

16. veebruar 2017 - 12:10

Stenbocki maja, 16. veebruar 2017 - Valitsuskabinet toetas täna kultuuriminister Indrek Saare esitatud ettepanekuid ujumise algõpetuse taseme tõstmiseks ja metoodika uuendamiseks. Muudatuse eesmärk on tagada kõigile ujumise algõpetuse läbinud lastele vajalik ujumisoskus.

Valitsus otsustas kinnitada alates 2018. aastast iga-aastaselt esimese kooliastme ujumise algõpetuse kursuse läbiviimise riigipoolseks panuseks 1 230 082 eurot, millest 230 082 eurot on kultuuriministeeriumi baaseelarves, 1 000 000 eurot eraldatakse täiendavalt alates 2018. aastast vastavalt koalitsioonilepingule ja tänasele kokkuleppele. 1,2 miljonit eurot eraldatakse kohalikele omavalitsustele tulumaksu ja tasandusfondi kaudu.

2015. aastal läbiviidud kaardistuse kohaselt ei ole praegu põhikooli riiklikus õppekavas kirjeldatud ujumise algõpetuse taotletavad õpitulemused laste ujuma õpetamiseks piisavad. Laps peab suutma läbida vees 25 meetrit, kuid ellujäämiseks vajalikke oskusi see õpitulemus ei anna. Tegelik ujumisoskus on olemas ujumise algõppe programmi läbinud lastest vaid 14 protsendil.

Vastavalt Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti 2015. aastal väljatöötatud õppematerjali järgi tuleb ujumisoskust hinnata kriteeriumide kohaselt, mis on  levinud ka Põhjamaades. Selle järgi tuleb suuta hüpata sügavasse vette, ujuda 100 meetrit rinnuli, sukelduda, tuua käega põhjast ese, paigal püsides puhata ja vahendada asendeid 3 minutit, seejärel ujuda 100 meetrit selili ja tulla veest välja. Selle saavutamine on võimalik, kui kohustuslike ujumise algõpetuse tundide arv tõuseb praeguselt keskmiselt läbiviidavalt 24 tunnilt 40 tunnini. Sealjuures on arvestatud, et ühel treeneril on rühmas korraga kuni 12 last.

Ujumise algõpetuse taseme tõstmiseks on lisarahastus vajalik ujulate kasutamise, transpordi ja juhendajate täiendavaks toetamiseks ning koordineerimiskulude katmiseks. Uue ujumise taseme õpetamise kogukulu on 2 188 819 miljonit eurot aastas. Alates 2005. aastast on kultuuriministeerium toetanud ujumise algõpet 230 082 euroga ning omavalitsused enam kui 500 000 euroga aastas. Uue metoodika kogukulu katmiseks tuleb puuduolev summa katta omavalitsuste eelarvest, milleks on hinnanguliselt 960 000 eurot aastas.