Sa oled siin

Valitsus toetab seaduse eelnõu, mis loob suurema õigusselguse hädaolukorra juhtimisel

30. aprill 2020 - 15:17

Tallinn, Stenbocki maja, 30. aprill 2020 – Valitsus otsustas eriolukorrast väljatulemiseks toetada riigikogu menetluses oleva meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse täiendamist. Muudatused on vajalikud, et hädaolukordade lahendamine ja eriolukorrast väljumine oleks võimalikult operatiivne ning ametkondade koostöö selge ja tõhus.

„Valitsus peab COVID-19 kriisist tegema kiireid järeldusi. Hädaolukorra juhtimise raamistik ja nakkushaiguste leviku tõrjumine tuleb kohandada tegeliku elu ning ühiskonna vajadustega nii, et riik saaks kriisijuhtumitel paindlikult reageerida,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Meil peab olema kindlus, et tulevikus on taolise üleriigilise tervisekriisi tekkimisel võimalik rahvatervise kaitsmiseks reageerida täpselt seal ja sellises ulatuses, nagu vaja.“

Ühtlasi rõhutas peaminister, et suuremat õigusselgust on vaja juba praegu, et riigil oleks võimalik koroonaviirusepuhangu muutustele kohaselt reageerida. „Seadusemuudatuste eesmärk on tuua nii hädaolukorra juhtimisse kui ka nakkushaiguste leviku tõkestamisse rohkem konkreetsust ja paindlikkust ka pärast eriolukorra lõppu, et viiruse levikut ka edaspidi kontrolli all hoida.“

Muudatuste jõustumisel saab valitsus hädaolukordades, millel on oluline ühiskondlik või majanduslik mõju või kui see ulatub üle ühe kohaliku omavalitsuse piiride, anda hädaolukorra lahendamist juhtivale asutusele korraldusi ilma eriolukorda välja kuulutamata.

Hädaolukorra meditsiinijuht saab õiguse anda korraldusi raviasutustele tegevuste ajutiseks ümberkorralduseks.

Kui seni sai karantiini kehtestada omavalitsus terviseameti ettepanekul, siis muudatuste jõustumisel saab terviseamet kehtestada karantiini ise.

Seadusesse lisatakse uudse ohtliku nakkushaiguse mõiste, mille alla praeguses olukorras liigituks ka COVID-19. Uudse ohtliku nakkushaiguse alla hakkavad liigituma haigused, mille on suur nakatuvuse võime, mille kulg on rakse või eluohtlik, haigusel puudub või pole kättesaadav efektiivne ravi või haiguse levik võib ületada haiglate ravivõimekust.

Seaduses nähakse ette, et uudse ohtliku nakkushaiguse tõkestamiseks on võimalik kasutada samu meetmeid, mis eriti ohtliku nakkushaiguse korral.

Täpsemalt toetab valitsus riigikogu menetluses oleva meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) täiendamist hädaolukorra seaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ning ravikindlustuse seaduse muutmist käsitlevate sätetega.