Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil ühendministeeriumis: Ratas, Mart Helme ja Reinsalu

26. märts 2020 - 10:48

Stenbocki maja, 26. märts 2020 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid  1-4.3, 4.5-9, 11-17. Täiendavalt lisati istungile kaks päevakorrapunkti, mis avati aruteluks. Aruteluks avati ka punkt 4.4, mis tõsteti päevakorrast välja. Punkt 10 võeti pärast arutelu esitatud kujul vastu.

Täiendavalt lisati päevakorda ja kiideti heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise võimaluste parandamise kohta seoses COVID-19 kriisiga ja ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavate ministrite 27. märtsi 2020. a mitteametlikul videokonverentsil.

Täiendavalt lisati päevakorda ja kiideti heaks valitsuse 15. märtsi 2020. aasta korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine.

Korraldusega täiendas valitsus välismaalaste loetelu, kellel on lubatud siseneda Eestisse. Sätestati, et riigipiiri tohivad ületada haigusnähtudeta välismaalased, kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega.

Lisaks on Eestisse lubatud siseneda haigusnähtudeta välismaalasel:
1) kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sh rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid teostav isik;
2) kes teenindab reisigruppe ja kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
3) kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
4) kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantiitöö või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks või
5) kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel.

Korralduse täiendamise eesmärk on vähendada liikumispiirangute mõju kauba- ja reisijateveoga seotud välismaalastele ning Eesti ja Läti vahel tööl käivatele välismaalastele, mis on positiivne inimeste igapäevasele toimetulekule ja ettevõtete majandusolukorrale.

Korralduse kohta tuleb ka täiendav teavitus.

Seoses eriolukorraga toimuvad valitsuse pressikonverentsid ministeeriumide ühishoone pressikonverentsi ruumis (Suur-Ameerika 1). Kell 12 ühendministeeriumis algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas,  siseminister Mart Helme ja välisminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-26320-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live