Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Saar, Mäggi, Tõniste ja Sikkut

20. september 2018 - 11:23

Stenbocki maja, 20. september 2018 – Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorrapunktid 2-3, 5 ja 6 ning 8-18. Päevakorda lisati üks punkt.

Aruteluks avati punkt 1 „2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu“, punkt 4 „Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2013 määruse nr 89 "Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba" muutmine“ ning punkt 7 „Eesti keele arengukava aastateks 2011–2017“ pikendamine 2021. aastani ja „Eesti keele arengukava aastateks 2011–2017“ vahearuanne.“

Punkt 1 otsustati parandustega vastu võtta ning punkt 4 kiideti heaks esitatud kujul.

Punkti 7 kohta otsust vastu ei võetud ning seda arutatakse järgmisel istungil.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt „Arvamuse andmine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE) kohta.“

Tegemist on Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud seaduseelnõuga, mille kohaselt võimaldatakse Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Šveitsis isikute terviseandmeid (ravimi retseptid ja patsiendi haigusloo kokkuvõte) digitaalselt vahetada.

Eelnõu kohaselt luuakse andmevahetusplatvorm, mis võimaldab ravimi elektroonilise retsepti ja patsiendi haigusloo kokkuvõtte vahendamist Eestist eelnevalt nimetatud välisriikidesse ning ka vastupidi. Nähakse ette andmed, mida andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldakse ja andmekogud, mille andmeid töödeldakse. Patsiendil on õigus andmete edastamine keelata.

Kehtiva korra kohaselt saab koduriigi retsepti alusel välisriigis ravimit osta vaid paberkandjal retseptiga.

Eelnõu rakendamine aitab tagada välisriigis viibivatele isikutele retseptiravimite kättesaadavuse tänu elektrooniliselt edastatavatele retsepti andmetele ning võimaldab vajadusel tutvuda patsiendi haigusloo kokkuvõtte andmetega temale välisriigis tervishoiuteenuse osutamise ajal.

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tegi valitsusele ettepaneku Riigikogu sotsiaalkomisjoni algatatud eelnõu toetada. Valitsus kiitis punkti esitatud kujul heaks.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaministrit asendav kultuuriminister Indrek Saar, riigihalduse minister Janek Mäggi, rahandusminister Toomas Tõniste ning tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-2092018-istungi-kommenteeri...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/watch?v=O9Ia86m8KY8