Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Tammist, Tõniste, Mäggi ning Simson

20. veebruar 2019 - 15:56

Stenbocki maja, 21. veebruar 2019- Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1 ja 3 ning 5-9.

Arutleluks avati päevakorrapunkt 2 "Avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunava tegevuskava aastateks 2019–2024 kinnitamine," mis kiideti täpsustustega heaks.

Veel avati aruteluks päevakorrapunkt 4 "Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2019. aastal," mis kiideti esitatatud kujul heaks.

Aruteluks avati ka päevakorrapunkt 10 "Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja Araabia Riikide Liiga ühisavalduse kohta," mis kiideti samuti esitatud kujul heaks.

Keskkonnaminister Siim Kiisler tegi valitsusele ettepaneku lisada täiendava punktina päevakorda "Laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamine ja kaitse-eeskiri."
Eelnõu kohaselt moodustatakse laane- ja salumetsade kaitseks 58 looduskaitseala ja kehtestatakse neile ühine kaitse-eeskiri. Laane-, salu- ja soovikumetsade täiendava range kaitse vajadus tulenes kehtivatest metsanduse ja looduskaitse arengukavadest. Salumetsade vajak oli ligikaudu 14 900 hektarit, laanemetsade vajak ligikaudu 14 700 hektarit ja soovikumetsade vajak ligikaudu 3500 hektarit. Määruse jõustumisel vähendatakse vajakuid 6731 hektari võrra laane, 9850 hektari salu ning 4182 hektari sooviku tüübirühmadesse kuuluvate metsade puhul.

Moodustatavate kaitsealade pindala on 26 714 hektarit, vajakuid täidetakse sellest 20 764 hektarit. Kõik kaitsealad kuuluvad sihtkaitsevööndisse. Laane- ja salumetsade täiendava range kaitse alla võtmise ja selleks looduskaitsealade moodustamisega täidetakse Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 ja looduskaitse arengukava aastani 2020 eesmärki — parandada rangelt kaitstava metsamaa tüpoloogilist esinduslikkust, nii et see teeniks strateegilist eesmärki „Metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine on tagatud“.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, rahandusminister Toomas Tõniste, riigihalduse minister Janek Mäggi ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-2122019-istungi-kommenteeri...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw