Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Mikser ning Reinsalu

14. märts 2019 - 10:14

Stenbocki maja, 14. märts 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-11.

Seoses 70 aasta möödumisega märtsiküüditamisest, tegi justiitsminister Urmas Reinsalu valitsusele ettepaneku lisada istungi päevakorda punkt, millega on ettepanek heisata Eesti lipp ühekordselt 25. märtsil 2019. aastal leinalipuna. Valitsus võib ühekordselt otsustada Eesti lipu heiskamise riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ka muul ajal, et tähistada Eesti riigi ja rahva jaoks olulise tähtsusega sündmust.

Valitsus võttis esitatud eelnõu vastu.

Välisminister Sven Mikser tegi valitsusele ettepaneku lisada istungi päevakorda Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (artikkel 50) 19. märtsi 2019 istungil Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta.

Eesti huvides on Ühendkuningriigi korrapärane lahkumine Euroopa Liidust, selle negatiivse mõju minimeerimine ning Euroopa Liidu tõhusa toimimise jätkumine. Selle saavutamiseks oleme valmis kaaluma Euroopa Liidu lepingu artiklis 50 sätestatud tähtaja pikendamist, kui Ühendkuningriik seda taotleb. Eesti toetab väljaastumislepingut täiendava õigusliku instrumendi täpsustusi Iiri tagavaralahenduse rakendamise ja lõpetamise kohta ning ühisavalduses toodud täpsustusi tulevaste suhete läbirääkimiste üksikasjade kohta. Eesti huvides on võimalikult peatselt asuda Ühendkuningriigiga tulevaste suhete kokkuleppimise juurde. Seejuures on eesmärk säilitada Ühendkuningriigiga ambitsioonikas ja lähedane suhe ning mitmekülgne koostöö eeskätt majanduses, välispoliitikas ning julgeoleku- ja kaitsevaldkonnas.

Valitsus kiitis välisministri esitatud seisukohad heaks.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, välisminister Sven Mikser ning justiitsminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-1432019-istungi-kommenteeri...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw