Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Helme, Kokk, Lukas ja Reinsalu

3. oktoober 2019 - 10:30

Stenbocki maja, 3. oktoober 2019 - Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-7 ning 9.

Aruteluks avati päevakorrapunkt 8 "Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise kohta „Puhas planeet kõigi jaoks – Euroopa pikaajaline strateegiline visioon jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni jõudmiseks,“ mis kiideti esitatud kujul heaks.

Päevakorda otsustati täiendavalt lisada maaeluministri esitatud eelnõu "Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu."

Eelnõu kohaselt viiakse seadused kooskõlla ning rakendatakse ametliku kontrolli tegemist reguleerivat EL määrust (EL) 2017/625, mis kohaldub 14. detsembrist 2019. Ametliku kontrolli määruse eesmärgiks on kehtestada ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute ühtlustatud EL-i raamistik, mis kehtib kogu toidutarneahelas. Olulisemaks muudatuseks on söödaseaduses ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute rahastamise põhimõtete muutmine. Senine toimingute eest kogutav riigilõiv asendatakse järelevalvetasuga. Selline tasustamise süsteem arvestab toimingutega seotud tegelikke kulusid.

Veel loobutakse edaspidi liiduvälisest riigist Eestisse saabuva mitteloomse sööda sajaprotsendilisest kontrollist piiripunktis, kuna see on vastuolus ametliku kontrolli määrusega. Selle asemel keskendutakse söötade kontrollile, mis võivad kujutada suuremat ohtu looma ja inimese tervisele ning keskkonnale.

Eelnõuga kitsenevad ka veterinaararstide volitused. Volitatud veterinaararstid ei tee edaspidi EL-i toidutarneahela nõuetekohasuse järelevalvet ja kontrolli, vaid üksnes selliseid veterinaarjärelevalve toiminguid nagu diagnostiline uurimine, proovide võtmine, vaktsineerimine ning osalemine loomataudi ja zoonoosi leviku tõkestamise või nende likvideerimise tegevustes.

Valitsus kiitis esitatud eelnõu heaks.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Mart Helme, keskkonnaminister Rene Kokk, kultuuriminister Tõnis Lukas ja välisminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-3102019-istungi-kommenteeri...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live