Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Helme ja Reinsalu

8. august 2019 - 12:10

Stenbocki maja, 8. august 2019 – Valitsus kiitis tänasel istungil heaks päevakorrapunktid 1-3 ning 5-10. 

Aruteluks avati punkt 4 "Arvamuse andmine kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE) kohta." Päevakorrapunkti arutelu jätkatakse täna pärast lõunat.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tegi ettepaneku lisada istungi päevakorda valitsuskabineti päevakorras olev 8. punkt "Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõust." Ka selle päevakorrapunkti üle jätkub arutelu täna pärast lõunat.

Keskkonnaminister Rene Kokk tegi ettepaneku lisada valitsuse istungi päevakorda keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis teenib nullbürokraatia ja halduskoormuse vähendamise eesmärke. Seadusemuudatusega luuakse alus ühtse keskkonnaloa andmiseks. See tähendab, et üheks tervikuks konsolideeritakse senised valdkondlikud load: jäätmeluba, õhusaasteluba, vee erikasutusluba, kaevandamisluba, keskkonnakompleksluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, kasvuhoonegaaside heitkoguste luba. Tänu sellele jäävad ära paralleelsed loamenetlused ning väheneb nii taotlejate kui ka ametnike ajakulu. Muudatus tähendab ka keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS edasiarendamist, selle veelgi lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks muutmist.

Valitsus kiitis esitataud eelnõu heaks.

Rahandusminister Martin Helme tegi ettepaneku lisada valitsuse istungi päevakorda punkti "Raha eraldamine valitsuse reservist kultuuriministeeriumile sihtasutuse Vaba Lava Narva tegevuskuludeks." Valitsus eraldas sihtasutusele Vaba Lava 150 000 eurot, et hoida töös Narvas asuvat teatrikeskust.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ning välisminister Urmas Reinsalu.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-882019-istungi-kommenteerit...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/ValitsuseUudised/live