Sa oled siin

Valitsus pidas istungi, pressikonverentsil: Ratas, Anvelt, Iva, Simson ning Reps.

11. oktoober 2018 - 10:40

Stenbocki maja, 11. oktoober  2018 – Valitsus kiitis täna kell 10 alanud istungil heaks päevakorrapunktid 1-19 ning 21-23. Ühte päevakorrapunkti otsustati arutada järgmisel istungil ning päevakorda lisati kolm punkti.

Punkti 20 „Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu eelnõu heakskiitmine, volituse andmine ja ajutine kohaldamine“ kohta otsust vastu ei võetud ning seda arutatakse järgmisel istungil.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.“ 

Eelnõu kohaselt luuakse tingimused rahvusvahelistele nõuetele vastavate 500 ja suurema kogumahutavusega kauba- ning reisilaevade Eesti lipu alla toomiseks. Eelnõuga lihtsustatakse Eesti laevapereta prahitud laevade registrisse kandmise tingimusi koos uue registritasu regulatsiooniga. Luuakse alternatiivne ettevõtte tulumaksu erirežiim (tonnaažikord) ning eraldiseisev tööjõumaksude (sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaksed, kohustusliku kogumispensioni sissemaksed, üksikisiku tulumaks) regulatsioon.
Lisaks laiendatakse isikute ringi, kes on õigustatud registreerima laeva Eesti laevaregistris.

Valitsus avas punkti aruteluks ning kiitis selle esitatud kujul heaks.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu.“

Eelnõuga nähakse üldhariduskoolidele ette võimalus rakendada mõjutusmeetmeid õpilase suhtes, kui on põhjendatud kahtlus, et õpilase valduses on keelatud esemed või ained. Ka nähakse eelnõuga ette keelatud esemete ja ainete loetelu, millega võib seada ohtu enda ja teiste turvalisuse ja mis on kohandatud vara rikkumiseks ning hävitamiseks. Mõjutusmeetmetena nähakse ette nii esemete või ainete hoiulevõtmist, õpilase ja tema kasutuses olevate asjade kontrollimist. Mõjutusmeetmete kohaldajateks võivad eelnõu järgi olla direktor või tema määratud isik, kes on läbinud vajaliku koolituse. Mõjutusmeetmed on mõeldud erandjuhtudeks. Ideaalses olukorras saavad vanemad, kool ja õpilased igapäevareeglites omavahel kokkuleppele.
Valitsus avas punkti aruteluks ning kiitis selle esitatud kujul heaks.

Keskkonnaminister Siim Kiisler tegi ettepaneku lisada päevakorda punkt „Eesti seisukohad Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu 15. oktoobri 2018 istungil.“ 

Nõukogu istungil kinnitatakse Läänemere 2019. aasta kalapüügivõimalused. Tegu on Eesti jaoks olulise punktiga, kuna sellega kinnitatakse kilu, räime, lõhe ja tursa püügivõimalused järgmiseks aastaks.
Valitsus kiitis punkti esitatud kujul heaks.

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, siseminister Andres Anvelt, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, majandus-ja taristuminister Kadri Simson ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Istungi kommenteeritud päevakord: https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsuse-11102018-istungi-kommenteer...

Valitsuse pressikonverentsi saab vaadata veebiülekandena reaalajas: https://www.youtube.com/channel/UCy2B86RwjKly8vab4GTg5Fw